1
00:00:33,119 --> 00:00:34,687
Vstávaj.

2
00:00:34,689 --> 00:00:36,293
Počuješ to?
Čo?

3
00:00:36,295 --> 00:00:37,632
Niečo počujem.

4
00:00:37,634 --> 00:00:39,330
Niekto je...
Niekto je v dome.

5
00:00:39,332 --> 00:00:41,539
Čo?

6
00:00:44,143 --> 00:00:46,545
Môj bože!

7
00:00:54,696 --> 00:00:58,200
Caleb!
Caleb! Moje dieťa!

8
00:00:58,202 --> 00:01:01,305
Kde je moje dieťa?!

9
00:01:05,074 --> 00:01:07,941
Caleb!

10
00:01:54,171 --> 00:01:56,341
Je skoro, Ryan.

11
00:01:57,919 --> 00:02:00,518
Manželka si myslí, že ju podvádzam
keď utekám z postele.

12
00:02:00,520 --> 00:02:01,854
Nemyslí.

13
00:02:01,856 --> 00:02:03,992
Uráža ma to.

14
00:02:03,994 --> 00:02:06,362
Chceš novinky ohľadom
Baltimorského únosu?

15
00:02:06,364 --> 00:02:08,764
Ano.
Policajná správa.

16
00:02:08,766 --> 00:02:11,965
Baltimorská polícia uvádza,
že otec počul cudzie hlasy

17
00:02:11,967 --> 00:02:13,941
vychádzajúce z detskej kamery.

18
00:02:13,943 --> 00:02:17,310
Kvôli tomuto sa oplatí vstávať z
postele.

19
00:02:17,312 --> 00:02:20,183
Detské kamery sú navrhnuté, aby vysielali
detský plač

20
00:02:20,185 --> 00:02:22,283
z postielky, rodičom do spálne.

21
00:02:22,285 --> 00:02:26,122
Otázkou je, prečo kamera vydávala
zvuky?

22
00:02:26,124 --> 00:02:28,425
Nabúrali sa do kamery?

23
00:02:28,427 --> 00:02:30,729
........