1
00:03:25,122 --> 00:03:27,791
<i>11.ledna 1982.</i>

2
00:03:28,542 --> 00:03:30,419
<i>Do tohoto dne mezi Bombajskou policií...</i>

3
00:03:30,502 --> 00:03:32,629
<i>...a podsvětím, nebyly
žádné velké střety...</i>

4
00:03:32,713 --> 00:03:34,381
<i>...zapsané v paměti národa.</i>

5
00:03:36,008 --> 00:03:37,968
<i>Ale já jsem chtěl...</i>

6
00:03:38,635 --> 00:03:40,637
<i>...změnit tyto dějiny.</i>

7
00:03:41,847 --> 00:03:43,015
<i>Jmenuji se...</i>

8
00:03:44,224 --> 00:03:45,601
<i>Manya Surva.</i>

9
00:03:46,643 --> 00:03:49,104
<i>Jsem zástupce komisaře policie,
Afak Bagraan.</i>

10
00:03:49,396 --> 00:03:50,689
<i>Měl jsem změnit běh dějin.</i>

11
00:03:51,231 --> 00:03:55,152
<i>Do tohoto dne, byly policejní síly
svázány zákony a předpisy.</i>

12
00:03:55,694 --> 00:03:56,904
<i>Ale já jsem je rozvázal.</i>

13
00:03:57,821 --> 00:04:01,033
<i>Tady je příběh prvního policejní boje.</i>

14
00:04:43,283 --> 00:04:44,284
<i>Manohare.</i>

15
00:04:45,577 --> 00:04:46,578
<i>Manohare.</i>

16
00:04:50,332 --> 00:04:51,333
Manohare.

17
00:04:52,626 --> 00:04:53,627
Manohare.

18
00:04:55,504 --> 00:04:57,840
Manohare.
Pátá otázka!

19
00:05:02,761 --> 00:05:03,846
Ukaž mi to.

20
00:05:03,929 --> 00:05:04,847
Pane!

21
00:05:04,888 --> 00:05:05,931
Ano?

22
00:05:11,728 --> 00:05:12,855
V pořádku.

23
00:05:16,441 --> 00:05:18,902
Tak co, Manohare?
Jak se daří?

24
00:05:18,986 --> 00:05:20,737
- Dobře.
........