1
00:00:12,120 --> 00:00:14,877
Věřím v Norsko.

2
00:00:14,960 --> 00:00:19,140
Vždycky jsem říkal,
že je to nejlepší země na světě.

3
00:00:19,440 --> 00:00:28,244
Ale ti zatracení politici zřídili
vedle mého domu tábor pro uprchlíky.

4
00:00:28,746 --> 00:00:35,320
To bylo před šesti měsíci.
A od té doby jsem se nevyspal.

5
00:00:37,469 --> 00:00:42,700
Jednou odpoledne
jsem jim šel něco říct.

6
00:00:43,066 --> 00:00:46,058
Vzal jsem s sebou psa.

7
00:00:46,784 --> 00:00:52,007
Byl jsem zdvořilý,
ale oni odmítli tu hudbu ztlumit.

8
00:00:53,467 --> 00:01:00,736
Tady Hektor...
Hektor je citlivý. Ano.

9
00:01:01,297 --> 00:01:05,620
Takže začal štěkat.

10
00:01:06,161 --> 00:01:09,585
A jeden z nich do něj kopnul.

11
00:01:10,800 --> 00:01:13,336
Zlomil mu čelist.

12
00:01:16,070 --> 00:01:21,560
Řekl jsem to policii,
ale ti nic nedělají.

13
00:01:28,823 --> 00:01:33,580
Proč jste šel na policii?
Proč jste nešel rovnou za mnou?

14
00:01:33,880 --> 00:01:39,649
Já vím... Ale to bylo předtím.

15
00:01:39,696 --> 00:01:41,639
Před čím?

16
00:01:41,736 --> 00:01:46,870
Než jsem zjistil, kdo vlastně jste.

17
00:01:52,160 --> 00:01:54,320
Dobře.

18
00:01:57,239 --> 00:02:01,200
Jednou...
A ten den možná nikdy nepřijde,

19
00:02:01,341 --> 00:02:04,247
mi to třeba oplatíte.

20
00:02:04,280 --> 00:02:08,815
Ale než ten den přijde,
berte to jako dárek.

21
00:02:08,838 --> 00:02:12,162
Moje děti mají o víkendu křtiny.

22
00:02:12,528 --> 00:02:16,640
- Váš problém vyřešíme.
- Děkuji vám.

23
........