1
00:00:01,827 --> 00:00:04,605
Z Rammeru Jammeru se stane nějaká
hnusná řetězcová restaurace.

2
00:00:04,725 --> 00:00:06,797
Pokud nedáme ty prachy dohromady.

3
00:00:06,917 --> 00:00:09,445
- Myslíš my dva spolu?
- Bůh nás chraň.

4
00:00:09,447 --> 00:00:10,979
To jsou věci, které jsi nechal u mě.

5
00:00:10,981 --> 00:00:12,731
To ale neznamená, že ti odpouštím.

6
00:00:12,733 --> 00:00:13,849
Zatím.

7
00:00:13,851 --> 00:00:15,584
- Seš v pořádku?
- Rezonance byla naprosto čistá.

8
00:00:15,586 --> 00:00:18,120
Viděla jsem,
jak se díváš na Lavona a Ruby.

9
00:00:18,122 --> 00:00:21,156
Upírala jsem ti ho.
Jdi bojovat za svýho muže.

10
00:00:21,158 --> 00:00:24,493
Než se rozhodneš, tak já taky
házím do ringu svou rukavici.

11
00:00:24,495 --> 00:00:26,795
Tvoje rukavice je v tom ringu
jediná, AnnaBeth. Ruby odjela.

12
00:00:26,797 --> 00:00:28,330
Řekl jsem jí,
že mám rád někoho jinýho.

13
00:00:28,332 --> 00:00:30,165
<i>Nemohl jsem vystát,
že by Jonah byl s tebou.</i>

14
00:00:30,167 --> 00:00:31,199
Proč?

15
00:00:31,201 --> 00:00:35,370
Protože on tě nedocení, Zoe.
Nevidí, jak výjimečná seš.

16
00:00:43,096 --> 00:00:44,880
- Starosto Hayesi.
- Jo?

17
00:00:44,882 --> 00:00:47,599
Tohle už je druhá neděle,
co se lidi v tomhle městě

18
00:00:47,601 --> 00:00:50,853
musí po kostele řadit jak nějací
Sověti do fronty na pečivo.

19
00:00:50,855 --> 00:00:54,072
Potřebujeme vajíčka, slaninu
a naši kukuřičnou kaši.

20
00:00:54,074 --> 00:00:57,409
Ale, ale, Lemon a Wade
vyplňují poslední dokumenty.

21
00:00:57,411 --> 00:00:59,411
Rammer Jammer bude
otevřenej během pár dní.

........