1
00:00:05,000 --> 00:00:10,000
preklad mindhunter29

2
00:00:35,402 --> 00:00:40,738
Prečo som sa narodil?

3
00:01:39,566 --> 00:01:40,956
Páči sa.

4
00:01:52,645 --> 00:01:54,909
Miesto chodenia von

5
00:01:55,415 --> 00:01:59,818
sa môžeš pozerať na toto.

6
00:02:18,771 --> 00:02:20,202
Prečo sem...

7
00:02:20,240 --> 00:02:21,469
Oci?

8
00:02:24,944 --> 00:02:27,845
Choď do zadku!

9
00:02:31,684 --> 00:02:33,846
Je to monštrum.

10
00:02:35,488 --> 00:02:40,785
Vyhoďme to monštrum a vráťme sa
k nám samotným!

11
00:02:44,364 --> 00:02:47,028
Povedz, že sa vrátiš!

12
00:02:47,066 --> 00:02:51,503
Prosím! Ja ťa prosím!

13
00:02:52,672 --> 00:02:54,504
Povedz to!

14
00:02:56,042 --> 00:02:57,510
Povedz to!

15
00:03:01,080 --> 00:03:03,744
Povedz to! Povedz to!

16
00:03:14,827 --> 00:03:18,859
Zabudni na toho fagana a vráť sa
domov!

17
00:03:22,869 --> 00:03:24,303
Hej!

18
00:03:26,272 --> 00:03:27,671
Vstaň!

19
00:03:30,777 --> 00:03:32,142
Oci!

20
00:04:23,630 --> 00:04:25,427
Nerob to!

21
00:05:26,906 --> 00:05:28,657
Je mi to ľúto.

22
00:05:46,900 --> 00:05:48,608
Nemôžem...

23
00:05:50,450 --> 00:05:52,111
to urobiť.

24
00:06:44,570 --> 00:06:48,029
Prečo moja matka porodila monštrum
ako som ja?

25
........