1
00:01:10,967 --> 00:01:13,433
Máme tu výpadek.

2
00:01:14,000 --> 00:01:17,133
- Myslíš, že se něco děje?
- Ne.

3
00:01:17,133 --> 00:01:21,133
V kanceláři ředitele
na 29. patře klesá teplota.

4
00:01:22,100 --> 00:01:24,399
Zkontrolovali jste rozvodnu?

5
00:01:24,867 --> 00:01:27,399
Někdo už tam jde.

6
00:01:27,399 --> 00:01:29,499
Prověřte znovu kancelář ředitele.

7
00:01:44,600 --> 00:01:46,433
Kabely jsou přeříznutý.

8
00:01:46,433 --> 00:01:50,000
Máme tu vetřelce.
Všichni se přesuňte do 29. patra.

9
00:01:50,000 --> 00:01:51,833
Zabezpečte ředitelovu kancelář.

10
00:01:58,067 --> 00:01:59,867
Co se děje?

11
00:01:59,867 --> 00:02:02,433
Vykradli trezor.

12
00:02:02,433 --> 00:02:05,766
Loupež na 29. patře.
Loupež na 29. patře.

13
00:02:05,766 --> 00:02:07,833
Uzavřete východy a vše prohledejte.

14
00:02:11,566 --> 00:02:13,867
- Za mnou. Rychle!
- Ano, pane.

15
00:02:22,133 --> 00:02:23,733
V sekci D nikdo není.

16
00:02:23,733 --> 00:02:25,566
- Volali jste policii?
- Ano, pane.

17
00:02:25,566 --> 00:02:27,133
- Tudy.
- Ano, pane.

18
00:02:32,000 --> 00:02:33,399
Kdo je tam?

19
00:02:33,399 --> 00:02:35,499
Zahlédli jsme podezřelého.
Pošlete další stráže.

20
00:02:35,499 --> 00:02:37,433
Běží po požárním schodišti.

21
00:02:37,433 --> 00:02:38,900
Potřebujeme víc mužů.

22
00:02:44,900 --> 00:02:46,766
Kam zmizel?

23
00:02:46,766 --> 00:02:48,666
- Jděte tudy.
- Ano, pane.
........