1
00:00:01,292 --> 00:00:02,762
Už si nemusíte na mou manželku stěžovat

2
00:00:03,137 --> 00:00:04,936
a myslím, že dvůr také ne.

3
00:00:06,086 --> 00:00:08,360
Potřebuji podporu Jeho svatosti, to dobře víte.

4
00:00:08,734 --> 00:00:11,900
Vždy budete u tohoto dvora vítán..

5
00:00:12,216 --> 00:00:14,270
Jestli papež bude podporovat zájmy Francie,

6
00:00:14,786 --> 00:00:16,954
postará se tak i o svého syna.

7
00:00:17,290 --> 00:00:18,452
Vévodství milánské připadne Francouzům.

8
00:00:18,735 --> 00:00:21,479
Nikdy nedostanete panství, které
byste mohl Ludvíkovi položil k nohám!

9
00:00:21,901 --> 00:00:22,838
Pochybujete o mé loajalitě?

10
00:00:23,027 --> 00:00:25,743
Vladaři jsou znepokojeni situací ve městě.

11
00:00:26,378 --> 00:00:27,286
Zcela právem,

12
00:00:27,661 --> 00:00:29,481
v Granadě může vypuknout povstání každou chvílí.

13
00:00:29,731 --> 00:00:31,525
Myslíš, že panovníci přimhouří oči?

14
00:00:32,055 --> 00:00:33,437
Stejně jako věřím v Alaha,

15
00:00:33,760 --> 00:00:35,584
důvěřuji tomuto kazateli.

16
00:00:35,913 --> 00:00:38,659
Opravdu dodržíte slib, který jste Maurům dal?

17
00:00:38,936 --> 00:00:40,157
Vzpoura je u konce.

18
00:00:40,785 --> 00:00:42,164
Musíte Granadu opustit.

19
00:00:43,900 --> 00:00:47,551
Jestli moje dcera Isabel porodí syna,
bude vychován v našem království.

20
00:00:47,832 --> 00:00:49,724
Nikdy se od toho dítěte neodloučím.

21
00:00:49,984 --> 00:00:51,011
Co navrhuješ?

22
00:00:51,263 --> 00:00:52,418
Ať je vychován v Kastilii,

23
00:00:52,648 --> 00:00:55,238
dokud nebudeš mít potomky a nezajistíš dynastii.

24
00:00:55,690 --> 00:00:56,687
Navíc od králů získáš

25
00:00:57,118 --> 00:01:00,281
........