1
00:00:01,649 --> 00:00:06,036
2, 1, 6, 4, 2,
0, 1, 9, 8, 9.

2
00:00:06,061 --> 00:00:09,443
A to je mladá dámo pí
na tisíc desetinných míst.

3
00:00:09,811 --> 00:00:12,348
Řekla bych, že jsem se
raději neměla ptát,

4
00:00:12,373 --> 00:00:14,137
ale já se neptala.

5
00:00:14,139 --> 00:00:16,739
Hele, to je časopis
<i>Scientific American</i>

6
00:00:16,764 --> 00:00:19,384
kde psali o mé
a Leonardově práci.

7
00:00:19,386 --> 00:00:21,354
Ukaž.

8
00:00:21,356 --> 00:00:23,989
Mám ohledně rozhovorů
smíšené pocity.

9
00:00:23,991 --> 00:00:26,159
Líbí se mi ta část,
kde mluvím já.

10
00:00:26,161 --> 00:00:29,045
Nelíbí se mi ta,
kde mluví ten druhý.

11
00:00:31,056 --> 00:00:34,084
Sheldone, tady
o Leonardovi vůbec nepíší.

12
00:00:34,109 --> 00:00:35,876
To je nesmysl.

13
00:00:35,878 --> 00:00:38,768
Je tam jen:
"Tým doktora Coopera."

14
00:00:38,793 --> 00:00:40,688
Zmínil ses o něm vůbec?

15
00:00:40,713 --> 00:00:43,213
Jen jsem zodpověděl
pár otázek o té teorii.

16
00:00:43,238 --> 00:00:46,152
Pak jsem jim poděkoval,
že v časopise nemají

17
00:00:46,177 --> 00:00:48,714
ty navoněné letáčky na parfémy.

18
00:00:49,054 --> 00:00:51,456
Chudák Leonard.

19
00:00:51,481 --> 00:00:53,814
Proč? Jeho teorie byla

20
00:00:53,839 --> 00:00:55,667
zmíněna v <i>Scientific American.</i>

21
00:00:55,692 --> 00:00:57,058
Měl by být nadšený.

22
00:00:57,060 --> 00:00:58,499
To asi nebude.

........