1
00:00:01,629 --> 00:00:03,490
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:03,590 --> 00:00:05,155
- Kdo jste?
- Marco Reyes.

3
00:00:05,157 --> 00:00:09,816
Když váš bratr zmizel, měl u sebe
významnou částku mých peněz.

4
00:00:09,818 --> 00:00:12,052
18,5 milionu.

5
00:00:12,054 --> 00:00:14,618
Ty peníze mi přineste
do pondělí na tuto adresu.

6
00:00:14,620 --> 00:00:16,219
Co se stane, když je nepřinesu?

7
00:00:16,221 --> 00:00:18,117
Dostanete balíček
s bratrovou hlavou.

8
00:00:18,119 --> 00:00:21,788
Reyes tvrdí, že mu Matty
dluží 18,5 milionu.

9
00:00:21,790 --> 00:00:26,323
- Tady je jen 13 milionů.
- Jsi si jistý?

10
00:00:26,325 --> 00:00:28,427
Jo, určitě.
Počítal jsem to třikrát.

11
00:00:28,429 --> 00:00:31,818
A teď mi chybí 5,5 milionu

12
00:00:31,820 --> 00:00:34,548
a mám dva dny na to,
abych je sehnal,

13
00:00:34,550 --> 00:00:36,779
jinak můj bratr umře.

14
00:00:36,781 --> 00:00:39,541
- Nevidím jiný způsob.
- Já možná jeden mám.

15
00:00:39,542 --> 00:00:42,238
- Co malé <i>quid pro quo</i>?
- Řekni, co chceš.

16
00:00:42,240 --> 00:00:46,142
Okamžitý převoz do zvláštní cely
ve vysoce zabezpečeném zařízení.

17
00:00:46,144 --> 00:00:49,369
Dostanu soukromou celu
a za to jsem ochoten zaplatit...

18
00:00:49,371 --> 00:00:51,104
5,5 milionu dolarů.

19
00:00:51,106 --> 00:00:55,340
Vymstí se ti to tak,
že si to neumíš představit.

20
00:00:55,342 --> 00:00:59,438
Všechno to tam jen, jasné?
Teď mi ukažte bratra.

21
00:00:59,440 --> 00:01:01,604
Matty. Matty.

22
00:01:07,504 --> 00:01:09,169
........