1
00:00:02,323 --> 00:00:06,459
...2 1 6 4 2 0
1 9 8 9.

2
00:00:06,461 --> 00:00:10,236
A to, slečinko, bylo pí
na tisíc desetinných míst.

3
00:00:10,238 --> 00:00:12,488
Ráda bych řekla, jak mě mrzí,
že jsem se zeptala,

4
00:00:12,499 --> 00:00:14,249
ale já se nezeptala.

5
00:00:14,961 --> 00:00:17,816
<i>Podívej, to je
Scientific American,</i>

6
00:00:17,826 --> 00:00:19,784
kde píšou o mé
a Leonardově práci.

7
00:00:19,786 --> 00:00:20,899
Ukaž.

8
00:00:21,756 --> 00:00:24,389
Ohledně rozhovorů
mám smíšené pocity.

9
00:00:24,391 --> 00:00:26,559
Mám rád části,
kdy mluvím já.

10
00:00:26,561 --> 00:00:30,233
Nemám rád části, kde
mluví ten druhý člověk.

11
00:00:31,636 --> 00:00:34,507
Sheldone, v tomhle článku
vůbec nezmiňují Leonarda.

12
00:00:34,509 --> 00:00:36,276
To musí být
nějaká chyba.

13
00:00:36,278 --> 00:00:39,348
Píšou tu jen
o "Dr. Cooperovi a jeho týmu".

14
00:00:39,350 --> 00:00:40,902
Mluvil jsi
o něm vůbec?

15
00:00:40,921 --> 00:00:43,643
Já jsem jen zodpověděl
pár otázek ohledně naší teorie.

16
00:00:43,653 --> 00:00:45,988
<i>A pak jsem vyjádřil vděk,
že Scientific American</i>

17
00:00:45,990 --> 00:00:49,452
neobsahuje ty páchnoucí
kartičky s parfémem.

18
00:00:50,145 --> 00:00:51,870
Chudák Leonard.

19
00:00:51,895 --> 00:00:56,151
<i>Proč? Jeho teorii právě zmínili
v Scientific American.</i>

20
00:00:56,157 --> 00:00:57,458
Měl by být nadšený.

21
00:00:57,460 --> 00:00:58,899
Možná ale nebude.

........