1
00:00:05,882 --> 00:00:07,478
Teď dávej pozor.

2
00:00:07,480 --> 00:00:09,209
Dívám se, otče.

3
00:00:09,211 --> 00:00:12,133
Lokty k sobě, mop u těla.

4
00:00:12,135 --> 00:00:13,400
Vidíš to?

5
00:00:13,402 --> 00:00:14,959
Ano, otče, vidím.

6
00:00:14,961 --> 00:00:18,255
Velmi působivá zbraň
pro starého pána.

7
00:00:18,257 --> 00:00:19,387
Ano, to je.

8
00:00:19,389 --> 00:00:20,679
Základ je v ramenou.

9
00:00:20,681 --> 00:00:23,138
Jinak tě budou o deset patře níže

10
00:00:23,140 --> 00:00:25,466
tak bolet záda, že si
to pořádně zapamatuješ.

11
00:00:25,468 --> 00:00:28,357
Dobře.

12
00:00:28,359 --> 00:00:29,153
Teď ty.

13
00:00:29,177 --> 00:00:31,277
Tati, ale budu to dělat
jen do té doby,

14
00:00:31,379 --> 00:00:34,300
než neskončím školu.
Jinak mi budou lidé říkat "dělník".

15
00:00:34,302 --> 00:00:36,300
Nezajímá mě, jak ti budou říkat.

16
00:00:36,302 --> 00:00:39,121
Buď hrdý na svou práci,
lidé si tě všimnou.

17
00:00:39,123 --> 00:00:42,586
A když ne, dělej to pro sebe.

18
00:00:42,588 --> 00:00:45,874
Ano, pane.

19
00:00:45,876 --> 00:00:47,638
Lokty, zapomínáš na lokty.

20
00:00:47,640 --> 00:00:50,694
Už začínám chápat... bože...

21
00:00:53,184 --> 00:00:54,982
Jdi do kanceláře, zamkni se
a zavolej ochranku.

22
00:00:54,984 --> 00:00:57,343
- Tati...
- Běž!

23
00:01:04,431 --> 00:01:06,627
Poručíku Pine.

24
........