1
00:00:53,492 --> 00:01:00,259
HOBIT

2
00:01:13,727 --> 00:01:18,017
Varoval jsem vás. Neříkal jsem snad,
co nám paktování s trpaslíky přinese?

3
00:01:18,097 --> 00:01:20,468
A je to tady.
Probudili draka!

4
00:01:20,548 --> 00:01:22,864
Přivedli zkázu na naše hlavy!

5
00:01:22,944 --> 00:01:24,068
Rychle!

6
00:01:24,455 --> 00:01:26,112
Pohněte! Rychleji!

7
00:01:26,192 --> 00:01:28,493
Snažím se odtud evakuovat.

8
00:01:28,573 --> 00:01:31,392
Opatrně, člověče.
Přidejte. Ne, knihy ne!

9
00:01:31,629 --> 00:01:33,812
Pane,
neměli bychom zachránit město?

10
00:01:33,892 --> 00:01:36,792
Město je ztraceno,
zachraňte zlato.

11
00:01:39,692 --> 00:01:40,709
Jdeme!

12
00:01:56,369 --> 00:01:59,281
-Nemáme čas. Musíme odejít.
-Zvedněte ho.

13
00:01:59,361 --> 00:02:01,222
No tak, bratře, rychle.

14
00:02:01,302 --> 00:02:03,024
Nic mi není, půjdu po svých.

15
00:02:03,104 --> 00:02:04,425
Nikam nejdeme.

16
00:02:04,785 --> 00:02:08,915
-Ne bez našeho otce.
-Pokud tu zůstaneš, tvé sestry zemřou.

17
00:02:08,995 --> 00:02:10,595
To by tvůj otec chtěl?

18
00:02:12,874 --> 00:02:14,402
Otevřete!

19
00:02:14,892 --> 00:02:16,014
Slyšíte mě?

20
00:02:29,907 --> 00:02:30,999
Podej mi ruku.

21
00:02:31,079 --> 00:02:33,225
-Musíme jít!
-Rychle!

22
00:02:33,400 --> 00:02:35,200
-Pospěšte.
-Kili, pospěš!

23
00:03:23,272 --> 00:03:25,393
Přidejte! Přidejte!
........