1
00:00:05,589 --> 00:00:09,051
Kapitánův deník,
hvězdné datum 15 1 3.1.

2
00:00:09,218 --> 00:00:12,554
Nacházíme se
na oběžné dráze planety M-113.

3
00:00:12,721 --> 00:00:17,142
Jsme na palubě lodi Enterprise,
pan Spock je dočasně pověřen velením.

4
00:00:18,352 --> 00:00:23,774
Na planetě jsou pozůstatky
dávné a dávno vymřelé civilizace.

5
00:00:24,983 --> 00:00:29,988
Vrchní lékař McCoy a já
se transportujeme na povrch planety.

6
00:00:30,906 --> 00:00:36,161
Náš úkol - lékařská prohlídka
archeologa Roberta Cratera

7
00:00:36,328 --> 00:00:38,747
a jeho ženy Nancy.

8
00:00:38,914 --> 00:00:45,045
Rutinní, až na to, že Nancy Craterová
je McCoyova stará láska.

9
00:00:49,383 --> 00:00:51,802
Co takhle nějaké květiny, doktore?

10
00:00:52,844 --> 00:00:56,807
Když muž navštíví bývalou přítelkyni,
obvykle od něho něco očekává.

11
00:00:56,974 --> 00:01:00,394
Proto tě mají děvčata ráda?
Uplácíš je?

12
00:01:02,479 --> 00:01:04,564
Zdá se, že tu nikdo není.

13
00:01:04,731 --> 00:01:08,568
Oni se objeví.
Nahnal jsi nás sem o 10 minut dřív.

14
00:01:14,825 --> 00:01:18,954
Profesore Cratere? Profesore?

15
00:01:19,121 --> 00:01:21,164
Paní Craterová?

16
00:01:27,838 --> 00:01:30,257
Jsi nervózní, doktore?

17
00:01:30,424 --> 00:01:33,135
Ano, trošku asi jsem.

18
00:01:33,301 --> 00:01:36,888
Přestali jsme se stýkat
před deseti lety.

19
00:01:37,055 --> 00:01:41,727
Vzala si Cratera a co mohu vědět,
možná na mě úplně zapomněla.

20
00:01:41,893 --> 00:01:46,982
Takové praštěné nápady.
Proč na to vždycky přistoupím?

21
00:01:50,819 --> 00:01:52,863
- Leonarde.
- Nancy.

22
00:01:53,029 --> 00:01:55,073
........