1
00:00:02,340 --> 00:00:06,727
2, 1, 6, 4, 2,
0, 1, 9, 8, 9.

2
00:00:06,752 --> 00:00:10,134
A to je mladá dámo pí
na tisíc desetinných míst.

3
00:00:10,502 --> 00:00:13,039
Řekla bych, že jsem se
raději neměla ptát,

4
00:00:13,064 --> 00:00:14,828
ale já se neptala.

5
00:00:14,830 --> 00:00:17,430
Hele, to je časopis
<i>Scientific American</i>

6
00:00:17,455 --> 00:00:20,075
kde psali o mé
a Leonardově práci.

7
00:00:20,077 --> 00:00:22,045
Ukaž.

8
00:00:22,047 --> 00:00:24,680
Mám ohledně rozhovorů
smíšené pocity.

9
00:00:24,682 --> 00:00:26,850
Líbí se mi ta část,
kde mluvím já.

10
00:00:26,852 --> 00:00:29,736
Nelíbí se mi ta,
kde mluví ten druhý.

11
00:00:31,747 --> 00:00:34,775
Sheldone, tady
o Leonardovi vůbec nepíší.

12
00:00:34,800 --> 00:00:36,567
To je nesmysl.

13
00:00:36,569 --> 00:00:39,459
Je tam jen:
"Tým doktora Coopera."

14
00:00:39,484 --> 00:00:41,379
Zmínil ses o něm vůbec?

15
00:00:41,404 --> 00:00:43,904
Jen jsem zodpověděl
pár otázek o té teorii.

16
00:00:43,929 --> 00:00:46,843
Pak jsem jim poděkoval,
že v časopise nemají

17
00:00:46,868 --> 00:00:49,405
ty navoněné letáčky na parfémy.

18
00:00:49,745 --> 00:00:52,147
Chudák Leonard.

19
00:00:52,172 --> 00:00:54,505
Proč? Jeho teorie byla

20
00:00:54,530 --> 00:00:56,358
zmíněna v <i>Scientific American.</i>

21
00:00:56,383 --> 00:00:57,749
Měl by být nadšený.

22
00:00:57,751 --> 00:00:59,190
To asi nebude.

........