1
00:00:38,310 --> 00:00:39,990
Takže znovu.

2
00:00:40,427 --> 00:00:43,550
Mluvení nechte na mně.

3
00:00:44,218 --> 00:00:46,491
Tak to bude nejlepší.

4
00:00:56,995 --> 00:01:00,648
- Vrať to sem.
- Než k tomu dojde... - Vrať to.

5
00:01:00,714 --> 00:01:04,020
Mám ho u sebe.
Je to ono?

6
00:01:05,418 --> 00:01:07,822
Budu to brát jako souhlas.

7
00:01:07,993 --> 00:01:10,365
Výborně.
Záhada vyřešena.

8
00:01:10,462 --> 00:01:13,165
Hned bych tě mohl zavřít,
ty hajzle jeden.

9
00:01:13,743 --> 00:01:16,090
- Rovnou vás oba.
- Proč taková zloba?

10
00:01:16,127 --> 00:01:18,991
To vy jste na mě vylil tu kávu,
vy amatérskej šmejde.

11
00:01:19,003 --> 00:01:22,327
Mohl byste se krotit?
Aspoň trošku?

12
00:01:22,959 --> 00:01:26,774
Před tři čtvrtě hodinou
jsem spal jako zabitý.

13
00:01:27,107 --> 00:01:30,983
Ozval se mi pan Ehrmantraut
a měl nějaké obavy.

14
00:01:30,986 --> 00:01:35,701
Dostal vaše nenávistné vzkazy,
kde jste ho obviňoval z krádeže.

15
00:01:35,752 --> 00:01:38,827
Řekl jsem mu,
že tomu zatneme tipec v zárodku.

16
00:01:38,829 --> 00:01:42,688
Že je mi jedno, kolik je hodin,
a že to hnedka vyřešíme.

17
00:01:42,690 --> 00:01:46,113
Šel jsem přes parkoviště
a najednou prásk.

18
00:01:46,297 --> 00:01:49,588
Přede mnou byl bloček,
ležel na asfaltu,

19
00:01:49,590 --> 00:01:54,523
kde jste ho nejspíš
musel omylem upustit, detektive.

20
00:01:55,019 --> 00:01:57,635
Nic víc v tom není.

21
00:02:00,561 --> 00:02:02,585
Něco ti povím, slizoune.

22
........