1
00:00:01,221 --> 00:00:03,159
NEW YORK CITY
1994

2
00:00:03,170 --> 00:00:04,720
Hej! Stůj!

3
00:00:06,528 --> 00:00:09,910
Zastavte ho někdo! Vrať to!

4
00:00:17,229 --> 00:00:19,913
- Nastup.
- Vrať to!

5
00:00:23,602 --> 00:00:25,870
Ten chlap je magor,
chtěl ukrást kabelku mojí ségře.

6
00:00:26,531 --> 00:00:28,073
Ty jsi ukradl tu kabelku, Jacobe.

7
00:00:28,107 --> 00:00:30,541
Stejně jako tu kreditku a Pontiaca.

8
00:00:30,576 --> 00:00:32,043
Jak víte, jak se jmenuju?

9
00:00:32,078 --> 00:00:33,678
Překvapilo mě,
že jsi toho neukradl víc,

10
00:00:33,712 --> 00:00:36,847
vzhledem k situaci
v tvém náhradním domově.

11
00:00:36,881 --> 00:00:39,984
Víš, Jacobe, hlídáme si tě.

12
00:00:40,018 --> 00:00:42,252
Možná pro tebe máme šanci.

13
00:00:42,287 --> 00:00:44,454
Kdo jste?
Co je tohle?

14
00:00:44,574 --> 00:00:47,505
Podle našich průzkumů máš
několik úžasných schopností.

15
00:00:47,625 --> 00:00:48,925
Chcete tu kabelku? Vezměte si ji.

16
00:00:48,960 --> 00:00:52,226
Přemýšlel jsi někdy o tom,
že máš problém se vztahy s lidmi,

17
00:00:52,346 --> 00:00:54,263
protože jsi výjimečný?

18
00:00:54,298 --> 00:00:58,101
Že ten problém není v tobě,
ale v těch ostatních?

19
00:00:58,135 --> 00:01:00,103
Takhle to sociálka neříká.

20
00:01:00,137 --> 00:01:02,005
Stará dobrá sociálka...

21
00:01:02,039 --> 00:01:05,308
Byrokrati vycvičení,
aby nic nechápali.

22
00:01:05,342 --> 00:01:08,777
Myslíme si, že tvoje náchylnost k problémům,

23
00:01:08,812 --> 00:01:12,584
........