1
00:00:00,630 --> 00:00:02,262
<i>Dříve v Mike a Molly...</i>

2
00:00:02,297 --> 00:00:03,983
Tato kniha,
ležící přede mnou,

3
00:00:04,018 --> 00:00:06,939
je fyzický projev
veškeré vaší tvrdé práce.

4
00:00:06,974 --> 00:00:08,395
Plod vašeho úsilí.

5
00:00:08,430 --> 00:00:11,060
Nádoba, v níž jste
odhalila svou duši,

6
00:00:11,095 --> 00:00:13,406
vystavila ji jako
čerstvě voskovaný otvor.

7
00:00:13,441 --> 00:00:14,756
Ukažte mi ten otvor.

8
00:00:14,791 --> 00:00:17,384
Totiž, tu knihu.
Bože, knihu, knihu.

9
00:00:18,009 --> 00:00:19,760
Pamatuju si,
když jsem byla malá holka,

10
00:00:19,795 --> 00:00:21,411
dřela jsem
na tátově farmě...

11
00:00:21,446 --> 00:00:22,834
Prosím, nevyprávěj mi příběh.

12
00:00:22,869 --> 00:00:24,204
Dovol, abych ti
vyprávěla příběh.

13
00:00:24,239 --> 00:00:27,277
Byla jsem pokorná nicka,
bojící se vlastního stínu

14
00:00:27,312 --> 00:00:29,361
a musela jsem kastrovat ovce

15
00:00:29,396 --> 00:00:31,745
Tak tam ses to naučila?

16
00:00:31,780 --> 00:00:35,647
Zrovna, když jsem si myslela,
že můj život už nemůže být horší,

17
00:00:35,682 --> 00:00:39,323
městský chlápek v Rambleru '56,
si to přihasil až k domu

18
00:00:39,358 --> 00:00:40,833
a zeptal se na cestu.

19
00:00:40,868 --> 00:00:43,561
- Byl to Mikeův táta?
- Sakra, že ne.

20
00:00:43,596 --> 00:00:45,227
Tohle byl skutečný muž.

21
00:00:45,262 --> 00:00:48,226
Nosil třídílný oblek
s pevnými botami

22
00:00:48,261 --> 00:00:52,307
a voněl jako
........