1
00:01:09,046 --> 00:01:12,026
<i>Tento příběh je
inspirován skutečnými událostmi.</i>

2
00:01:24,493 --> 00:01:27,648
<i>V roce 2015
Americká archeologická společnost</i>

3
00:01:27,648 --> 00:01:31,667
<i>koupila vojenský rukopis
z dynastie Chan.</i>

4
00:01:34,342 --> 00:01:38,352
<i>Píše se v něm, že římští vojáci
se dostali do Číny před 2 000 lety</i>

5
00:01:39,460 --> 00:01:42,828
<i>a vybudovali starověké město Regum.</i>

6
00:01:43,414 --> 00:01:45,850
<i>Archeologická obec věří,
že se jedná o padělek,</i>

7
00:01:45,850 --> 00:01:49,048
<i>ale společnost se
rozhodla to více prozkoumat.</i>

8
00:02:27,929 --> 00:02:30,989
James říká, že jakmile najdeme
Regum, nabídnou akcie k prodeji.

9
00:02:31,536 --> 00:02:33,619
Pak budeme moci kopat,
kdekoli chceme.

10
00:02:35,029 --> 00:02:37,045
Většina těch dokumentů je o tom,

11
00:02:37,046 --> 00:02:39,846
jak generál Chuo
založil obrannou jednotku.

12
00:02:40,158 --> 00:02:41,885
Co má společného s Regumem?

13
00:02:41,985 --> 00:02:44,402
A proč to město
vůbec pojmenovali Regum?

14
00:02:44,402 --> 00:02:46,145
To právě musíme zjistit.

15
00:02:46,936 --> 00:02:48,812
Christiane,
před námi je další křižovatka.

16
00:02:48,812 --> 00:02:50,564
Kudy pojedeme?

17
00:02:51,451 --> 00:02:54,365
Rozdělíme se do 3. skupin
a budeme se navzájem informovat.

18
00:02:54,582 --> 00:02:56,098
Mějte oči na stopkách, pánové.

19
00:03:35,059 --> 00:03:36,333
Je skutečné.

20
00:03:37,021 --> 00:03:38,469
Vážně je skutečné.

21
00:04:01,371 --> 00:04:02,741
Regum?

22
00:04:05,958 --> 00:04:07,353
Ano.

........