1
00:00:00,000 --> 00:00:01,319
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,320 --> 00:00:04,061
Pamatuješ si ze včerejška něco?

3
00:00:04,061 --> 00:00:06,797
Když mě napadli,
byla jsem v laborce.

4
00:00:06,797 --> 00:00:07,537
Žádné dítě tu není.

5
00:00:07,537 --> 00:00:10,495
- To dítě jsi vůbec nechtěl!
- To není pravda.

6
00:00:10,520 --> 00:00:13,136
Vypadni, Alane. Nechci tě vidět.

7
00:00:13,170 --> 00:00:13,857
Prosím!

8
00:00:13,882 --> 00:00:16,606
- Myslím, že se Michael pomátl.
- Kde toho Michaela najdu?

9
00:00:16,640 --> 00:00:21,110
Tvrdil jsi, že jsi jediný, ale já
jsem viděla její oči. Jsou stříbrné.

10
00:00:21,111 --> 00:00:24,613
Ze všech mých dcer
jsi byla vždy má oblíbená.

11
00:00:25,748 --> 00:00:29,119
- Jak dlouho už pracuješ
pro Ilarii? - Alane!

12
00:00:29,952 --> 00:00:33,927
Nejsi Bůh, jsi jen
hříčka přírody.

13
00:00:33,927 --> 00:00:35,670
Úžasné zprávy.

14
00:00:35,670 --> 00:00:39,696
Dobří doktoři ze CDC
vyvinuli sérum proti nemoci,

15
00:00:39,696 --> 00:00:41,531
která otrávila naše společenství.

16
00:00:41,565 --> 00:00:45,235
Měla se udělat tlustá čára
a vše mělo začít nanovo.

17
00:00:45,235 --> 00:00:47,971
- Hromadná sebevražda.
- Úroda je shnilá.

18
00:00:47,971 --> 00:00:50,240
Potřebuje zaorat.

19
00:02:03,740 --> 00:02:06,140
DEN 8

20
00:02:09,219 --> 00:02:12,989
Všechno živé
musí jednoho dne skonat.

21
00:02:13,023 --> 00:02:16,560
A na jejich místo
přijdou nové kořeny

22
00:02:16,593 --> 00:02:19,629
a vyroste nový život.

........