1
00:00:00,880 --> 00:00:02,199
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,200 --> 00:00:04,940
Pamatuješ si ze včerejška něco?

3
00:00:04,941 --> 00:00:07,676
Když mě napadli,
byla jsem v laborce.

4
00:00:07,677 --> 00:00:08,416
Žádné dítě tu není.

5
00:00:08,417 --> 00:00:11,375
- To dítě jsi vůbec nechtěl!
- To není pravda.

6
00:00:11,400 --> 00:00:14,016
Vypadni, Alane. Nechci tě vidět.

7
00:00:14,050 --> 00:00:14,737
Prosím!

8
00:00:14,762 --> 00:00:17,486
- Myslím, že se Michael pomátl.
- Kde toho Michaela najdu?

9
00:00:17,520 --> 00:00:21,990
Tvrdil jsi, že jsi jediný, ale já
jsem viděla její oči. Jsou stříbrné.

10
00:00:21,991 --> 00:00:25,493
Ze všech mých dcer
jsi byla vždy má oblíbená.

11
00:00:26,628 --> 00:00:29,999
- Jak dlouho už pracuješ
pro Ilarii? - Alane!

12
00:00:30,832 --> 00:00:34,806
Nejsi Bůh, jsi jen
hříčka přírody.

13
00:00:34,807 --> 00:00:36,549
Úžasné zprávy.

14
00:00:36,550 --> 00:00:40,575
Dobří doktoři ze CDC
vyvinuli sérum proti nemoci,

15
00:00:40,576 --> 00:00:42,411
která otrávila naše společenství.

16
00:00:42,445 --> 00:00:46,114
Měla se udělat tlustá čára
a vše mělo začít nanovo.

17
00:00:46,115 --> 00:00:48,850
- Hromadná sebevražda.
- Úroda je shnilá.

18
00:00:48,851 --> 00:00:51,120
Potřebuje zaorat.

19
00:02:04,620 --> 00:02:07,020
DEN 8

20
00:02:10,099 --> 00:02:13,869
Všechno živé
musí jednoho dne skonat.

21
00:02:13,903 --> 00:02:17,440
A na jejich místo
přijdou nové kořeny

22
00:02:17,473 --> 00:02:20,509
a vyroste nový život.

........