1
00:00:16,028 --> 00:00:17,228
Uzdraví se to?

2
00:00:18,460 --> 00:00:19,860
Řekněte mi pravdu.

3
00:00:22,705 --> 00:00:24,655
Najděte něco, čím to zakryju.

4
00:00:28,876 --> 00:00:33,367
Zavřete brány paláce. Bez mého svolení
nepouštějte ke králi nikoho,

5
00:00:33,447 --> 00:00:35,170
obzvláště ne královnu.

6
00:01:02,580 --> 00:01:04,419
Rochefort napadl královnu.

7
00:01:05,700 --> 00:01:07,621
Pokusil se ji znásilnit.

8
00:01:08,298 --> 00:01:09,548
Ubránila se mu.

9
00:01:10,322 --> 00:01:11,340
Zranila ho.

10
00:01:31,171 --> 00:01:33,321
Odvážil se na vás vztáhnout ruku?

11
00:01:34,759 --> 00:01:36,009
Věřila jsem mu.

12
00:01:37,672 --> 00:01:39,780
Myslela jsem si, že je to přítel.

13
00:01:41,130 --> 00:01:42,480
Král už o tom ví?

14
00:01:46,500 --> 00:01:49,000
Mí věrní mušketýři
mě za ním doprovodí.

15
00:01:59,820 --> 00:02:02,120
Rochefort ví
o tobě a královně vše.

16
00:02:08,058 --> 00:02:09,267
Ustupte.

17
00:02:09,700 --> 00:02:12,058
Král návštěvy nepřijímá!

18
00:02:12,138 --> 00:02:15,555
Toto není návštěva,
ale královna. Otevřete ty dveře!

19
00:02:18,096 --> 00:02:19,496
Udělejte, co říká.

20
00:02:22,540 --> 00:02:24,746
Jak se mi opovažujete vzdorovat?

21
00:02:24,826 --> 00:02:28,176
Otevřete ty dveře,
nebo vás zabijeme a otevřeme je sami.

22
00:02:35,617 --> 00:02:39,079
- Opovažujete se dovést ke mně ozbrojené
stráže! - Musím s vámi mluvit, pane.

23
00:02:39,159 --> 00:02:42,170
- To tedy ano, madam.
- Všechno, co Rochefort říká, jsou lži.

24
........