1
00:00:14,926 --> 00:00:18,261
PRED ŠTYRMI ROKMI.

2
00:00:43,757 --> 00:00:45,640
Camille?

3
00:00:45,760 --> 00:00:47,726
Toto je na pondelok.

4
00:00:49,296 --> 00:00:51,597
Camille?

5
00:00:52,140 --> 00:00:54,441
Počuješ ma, že?

6
00:00:56,728 --> 00:00:57,811
Áno.

7
00:00:57,896 --> 00:00:59,863
Ďakujem.

8
00:01:30,811 --> 00:01:34,011
SÚČASNOSŤ

9
00:02:21,149 --> 00:02:26,494
<font color=#ff0000>Preklad: dusanho</font>

10
00:02:39,302 --> 00:02:40,635
Jamie, myslím že si na rade,

11
00:02:40,720 --> 00:02:42,270
ale najprv,

12
00:02:42,355 --> 00:02:44,889
Kris nám chce všetkým niečo povedať.

13
00:02:44,974 --> 00:02:46,891
Vďaka, Peter.

14
00:02:46,976 --> 00:02:50,111
Takže ...

15
00:02:50,196 --> 00:02:53,364
Nuž, vlastne, Matthew a ja,

16
00:02:53,483 --> 00:02:56,984
chceli sme vám dať vedieť, že...

17
00:02:57,070 --> 00:02:58,486
budeme mať dieťa.

18
00:03:03,910 --> 00:03:06,244
A kvôli vám všetkým

19
00:03:06,329 --> 00:03:08,246
sme mohli ...

20
00:03:08,331 --> 00:03:11,465
Nuž, nie preniesť sa
cez našu stratu,

21
00:03:11,551 --> 00:03:14,635
ale pokračovať,

22
00:03:14,721 --> 00:03:18,139
pohnúť sa dopredu.

23
00:03:18,224 --> 00:03:20,558
Myslím že som sa naučila,

24
00:03:20,677 --> 00:03:23,511
že život víťazí a my všetci ...

25
00:03:23,646 --> 00:03:28,566
Nuž, dostali sme krásny dar.
........