1
00:00:01,043 --> 00:00:04,546
<i>"Povedz Izraelitom,
aby ti priviedli bezchybnú červenú jalovicu,"</i>

2
00:00:04,546 --> 00:00:09,510
<i>ktorá nemá chyby a ktorá dosiaľ
nenosila jarmo." - Numeri 19</i>

3
00:00:09,510 --> 00:00:15,432
<i>"Je to koniec sveta, ako ho poznáme."
R.E.M.</i>

4
00:00:20,562 --> 00:00:25,400
OPPLAND, NÓRSKO

5
00:00:43,877 --> 00:00:45,254
Už to začalo?

6
00:01:19,371 --> 00:01:21,373
Je čistá?

7
00:01:21,915 --> 00:01:25,419
Ani jeden čierny chlp.

8
00:01:29,840 --> 00:01:31,341
Už je to tu.

9
00:01:32,551 --> 00:01:34,553
Proroctvo sa naplňuje.

10
00:01:45,189 --> 00:01:48,400
Na malých ramenách spočíva
nesmierna zodpovednosť.

11
00:01:51,403 --> 00:01:53,405
Nesklamem vás.

12
00:01:54,239 --> 00:01:56,533
Nesklamal by si iba mňa.

13
00:02:01,663 --> 00:02:03,665
Od Rabína.

14
00:02:26,647 --> 00:02:28,857
O DVA MESIACE ...

15
00:02:28,857 --> 00:02:31,860
JERUZALEM, IZRAEL.

16
00:02:51,880 --> 00:02:55,259
Bože.

17
00:03:05,060 --> 00:03:07,729
Myslíš že sa nám to podarí
niekedy bez oblečenia?

18
00:03:07,855 --> 00:03:10,440
Som príliš hanblivý.

19
00:03:10,566 --> 00:03:13,610
To teda si.

20
00:03:19,324 --> 00:03:22,953
Mala by som ísť.

21
00:03:25,539 --> 00:03:27,791
Dobre. Ty si šéfka.

22
00:03:45,267 --> 00:03:47,186
Vieš, dnes ti v hoteloch dovolia

23
00:03:47,269 --> 00:03:50,022
vybaliť si kufor, iba ak tam
stráviš aspoň šesť mesiacov.

24
00:03:50,147 --> 00:03:53,692
........