1
00:00:00,001 --> 00:00:00,999
<i>VIDĚLI JSTE</i>

2
00:00:01,000 --> 00:00:02,770
Dnes jste se tu sešli,
abyste rozhodli,

3
00:00:02,771 --> 00:00:05,461
zda riskovat své zlato
v honbě za mědí.

4
00:00:06,829 --> 00:00:09,459
Děláš jménu Poldark
jenom ostudu.

5
00:00:09,660 --> 00:00:12,610
Musím pracovat, Rossi, jinak
moje máma a ségra umřou hladem.

6
00:00:12,660 --> 00:00:14,490
- Co je to za člověka?
- Kapitán Blamey?

7
00:00:14,540 --> 00:00:16,016
Kdy bych vás
mohl vidět znovu?

8
00:00:16,340 --> 00:00:18,330
Ty podlý parchante!
Tvrdí, že je gentleman.

9
00:00:18,380 --> 00:00:19,776
Tak ať jde ven a dokáže to!

10
00:00:19,976 --> 00:00:21,246
Přines vodu!

11
00:00:21,247 --> 00:00:23,699
Budu ho teď po svém boku potřebovat
silného a zdravého víc než kdy jindy.

12
00:00:23,700 --> 00:00:24,811
Nosím pod srdcem dítě.

13
00:00:25,736 --> 00:00:27,246
Sbohem, Verity.

14
00:00:27,860 --> 00:00:30,532
Vodlákal mi holku pryč.

15
00:00:30,940 --> 00:00:33,210
Jenom jsem ti nabízel
možnost vrátit se domů,

16
00:00:33,260 --> 00:00:35,360
- pokud cítíš, že tam patříš.
- Patřim sem.

17
00:00:46,776 --> 00:00:54,276
Překlad a časování - Anniie126

18
00:02:28,100 --> 00:02:29,730
Myslel jsem, že te den
snad ani nepřijde.

19
00:02:29,780 --> 00:02:31,561
Mají velká očekávání.

20
00:02:31,860 --> 00:02:33,770
Snad Bůh dá
a nezklameme je.

21
00:02:33,771 --> 00:02:34,565
To ano.

22
00:03:03,740 --> 00:03:06,740
Příjemná změna vidět,
že se důl otvírá!
........