1
00:00:00,000 --> 00:00:02,397
Videli ste v Once Upon a Time...

2
00:00:02,398 --> 00:00:04,661
- Regina robí, čo?
- Pracuje v utajení.

3
00:00:04,691 --> 00:00:05,897
Tiež hľadajú autora.

4
00:00:05,927 --> 00:00:07,841
Myslia si, že jediný spôsob,
akým získajú svoje šťastné konce,

5
00:00:07,842 --> 00:00:08,941
je žničiť tie vaše.

6
00:00:08,971 --> 00:00:10,450
Môžem vstúpiť?

7
00:00:11,715 --> 00:00:16,251
Žiadne mučenie na neho nezaberie.
Ale na muža, akým bol, áno.

8
00:00:16,285 --> 00:00:18,801
Viem, že s Uršulou máte niečo
spoločné, čo mi nechceš povedať.

9
00:00:18,831 --> 00:00:21,089
- Zlomil si jej srdce?
- Horšie.

10
00:00:22,397 --> 00:00:26,233
Once Upon a Time 04x16
<font color="#ff00ff">"Poor Unfortunate Soul"</font>

11
00:00:26,408 --> 00:00:29,658
Preklad: <font color="#00ff00">BeBeatka</font>
Korekce: <font color="#00ff00">sylek1</font>

12
00:00:46,475 --> 00:00:51,814
Pán Smee, do Krajiny-Nekrajiny
sme sa neprišli napchávať.

13
00:00:51,848 --> 00:00:54,584
Ale no tak, kapitán.
Pan nezistí, že chýba pár keksíkov.

14
00:00:54,618 --> 00:00:56,164
Môžeš zjesť toľko keksíkov,
koľko chceš,

15
00:00:56,194 --> 00:00:58,587
hneď po tom, ako nájdem
spôsob, ako zničiť Temného.

16
00:00:58,622 --> 00:01:01,223
Dovtedy zaisti,
aby bol Pan šťastný.

17
00:01:01,257 --> 00:01:02,157
Samozrejme.

18
00:01:05,595 --> 00:01:07,262
Počul si to?

19
00:01:24,247 --> 00:01:25,845
Je to krásne.

20
00:01:47,935 --> 00:01:50,437
Skaly smrti pred nami!

21
00:02:02,316 --> 00:02:05,285
Ten hlas, kapitán,
čo to bolo?

22
00:02:06,502 --> 00:02:09,372
Najnebezpečnejšie
........