1
00:00:00,000 --> 00:00:01,871
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:07,530 --> 00:00:09,139
Znáte Rowanu Blackshawou?

3
00:00:09,150 --> 00:00:11,774
- Proč se mě na to ptáte?
- Protože Simon Moran byl její přítel.

4
00:00:11,775 --> 00:00:14,978
- Snoubenec.
- Ano, který zemřel před šesti lety.

5
00:00:15,349 --> 00:00:16,661
Zmiz!

6
00:00:17,062 --> 00:00:19,564
Nech mě na pokoji! Jdi pryč!

7
00:00:24,579 --> 00:00:25,973
Je z rodiny?

8
00:00:26,237 --> 00:00:28,877
Co se děje, Victore?
Kočka ti vyrvala jazyk?

9
00:00:38,423 --> 00:00:41,003
PŘED SEDMI LETY

10
00:00:59,618 --> 00:01:01,653
Kam si myslíš, že jdeš?

11
00:01:02,208 --> 00:01:04,397
Domů, za tři hodiny jdu do práce.

12
00:01:04,398 --> 00:01:06,988
To je hrozný nápad.

13
00:01:07,075 --> 00:01:08,489
Mám lepší.

14
00:01:15,005 --> 00:01:16,366
Nechoď spát vůbec.

15
00:01:18,922 --> 00:01:20,122
To nemůžu.

16
00:01:21,522 --> 00:01:25,253
Ale no tak, to nejlepší teprve přijde.

17
00:01:26,754 --> 00:01:29,735
Nebraň mi tě zastavit.
Viděla jak jsi se dívala na Sněhurku.

18
00:01:30,713 --> 00:01:32,819
Miluju když žárlíš.

19
00:01:33,414 --> 00:01:35,969
No tak, prosím zůstaň.

20
00:01:46,699 --> 00:01:48,186
Zítra ti zavolám.

21
00:01:50,351 --> 00:01:51,475
Jak myslíš.

22
00:01:52,957 --> 00:01:55,225
Mohla jsi se dotýkat
mých "kostí".

23
00:02:51,988 --> 00:02:53,416
Už je po všem.

24
00:02:55,079 --> 00:02:57,553
Už je po všem. Je po všem.
........