1
00:00:23,198 --> 00:00:26,302
- Nazdar, Gene.
- Díky, Jimmy.

2
00:00:26,696 --> 00:00:29,280
- Trino.
- Ahoj, Jimmy.

3
00:00:29,890 --> 00:00:32,155
Balíček pro tebe, Dane.

4
00:00:36,428 --> 00:00:40,103
Jak to klape?
Co nového?

5
00:01:03,739 --> 00:01:06,304
- Čau.
- To si nech.

6
00:01:06,742 --> 00:01:09,576
Jsem unavená, Jimmy,
takže přejdi k věci.

7
00:01:11,626 --> 00:01:13,496
O co jde?

8
00:01:18,900 --> 00:01:20,974
Nezvládnu to otevřít.

9
00:01:42,494 --> 00:01:45,120
Tak co tam je?

10
00:01:52,988 --> 00:01:58,959
Informuji vás, že nově prošlé zákony
o udržitelnosti a životním prostředí

11
00:01:58,961 --> 00:02:04,050
vešly v platnost
bez jakékoliv retroaktivity.

12
00:02:04,052 --> 00:02:05,465
Máš čas?

13
00:02:05,513 --> 00:02:08,764
- Zrovna tady...
- Bude to jen chvilka. - Dobře.

14
00:02:11,473 --> 00:02:13,506
Copak to je?

15
00:02:17,544 --> 00:02:20,400
- To má být vtip?
- Ne, žádný vtip.

16
00:02:22,462 --> 00:02:25,952
- Prošel jsi advokátní zkouškou?
- Jo, prošel.

17
00:02:26,822 --> 00:02:30,056
Když to zvládla Kim,
tak jsem si řekl, proč ne i já?

18
00:02:30,058 --> 00:02:34,061
Na komunitní škole
jsem si dodělal bakaláře.

19
00:02:34,063 --> 00:02:37,376
Ty kredity nemám jenom
za flákání vojny a kurzy jógy?

20
00:02:37,378 --> 00:02:40,066
Potom jsem šel na práva
na školu, kde by mě vzali.

21
00:02:40,118 --> 00:02:42,729
Žádná prestižní škola.

22
00:02:43,559 --> 00:02:46,172
........