1
00:00:12,430 --> 00:00:15,770
V roku 2006 som sa ocitla na tajnom
zozname sledovaných osôb po tom,

2
00:00:15,770 --> 00:00:18,870
čo som natočila film o vojne v Iraku.
V nasledujúcich rokoch som bola

3
00:00:18,870 --> 00:00:22,370
na amerických hraniciach mnohokrát
zadržaná a vypočúvaná.

4
00:00:23,370 --> 00:00:27,970
Môj nasledujúci film bol o Guantanáme
a vojne proti terorizmu.

5
00:00:30,020 --> 00:00:38,020
Tento film je treťou časťou trilógie
o Amerike po 11. septembri 2001.

6
00:00:48,130 --> 00:00:49,570
Laura,

7
00:00:49,930 --> 00:00:52,920
v tejto fáze ti neviem ponúknuť
nič viac, než moje slovo.

8
00:00:52,920 --> 00:00:56,820
Som vyšší štátny úradník
zo spravodajskej komunity.

9
00:00:56,820 --> 00:00:59,930
Dúfam, že chápeš, že kontaktovať ťa,
je pre mňa extrémne nebezpečné

10
00:00:59,930 --> 00:01:02,430
a budeš ochotná súhlasiť
s nasledovnými opatreniami prv,

11
00:01:02,430 --> 00:01:03,880
než budeme pokračovať.

12
00:01:05,020 --> 00:01:07,720
Nebude to strata času.

13
00:01:07,720 --> 00:01:09,450
Toto bude znieť zložito,

14
00:01:09,450 --> 00:01:13,220
ale technicky zdatnej osobe
to potrvá iba pár minút.

15
00:01:13,220 --> 00:01:16,520
Potrebujem potvrdiť, že šifrovacie
kľúče, ktoré sme si vymenili,

16
00:01:16,520 --> 00:01:20,060
neboli odchytené a nahradené
kľúčmi tvojim dohľadom.

17
00:01:20,660 --> 00:01:23,930
Potvrď, prosím, že nikto nikdy nemal
kópiu tvojho súkromného kľúča

18
00:01:23,930 --> 00:01:25,910
a že používaš silné
prístupové heslo.

19
00:01:25,910 --> 00:01:28,440
Počítaj s tým, že tvoj protivník
je schopný vyskúšať

20
00:01:28,440 --> 00:01:30,650
bilión možností za sekundu.

21
00:01:30,850 --> 00:01:34,370
Ak bolo zariadenie, v ktorom
máš uložený svoj privátny kľúč

........