1
00:00:02,195 --> 00:00:05,845
Za jednu generaci se mohou spojit
pod jednou korunou.

2
00:00:06,194 --> 00:00:08,540
Byla to smrtící horečka, nedalo se nic dělat.

3
00:00:09,508 --> 00:00:13,316
Titul princezny z Asturie náleží doně Juaně.

4
00:00:13,657 --> 00:00:15,046
A s ní tomu Burgunďanovi.

5
00:00:15,298 --> 00:00:17,500
Budou muset přísahat na zákony Kastilie.

6
00:00:18,557 --> 00:00:21,077
Během jejího pobytu zde uděláme vše,

7
00:00:21,338 --> 00:00:23,892
abychom Juanu zbavili vlivu jejího manžela.

8
00:00:24,285 --> 00:00:25,970
V Granadě vypuklo další povstání.

9
00:00:26,251 --> 00:00:27,682
Klid byl pouhý přelud.

10
00:00:32,006 --> 00:00:35,627
Až můj pán rozhodne o vašem trestu,
dáme vám vědět.

11
00:00:35,966 --> 00:00:38,009
Mezitím jste vězňové Kastilie!

12
00:00:38,431 --> 00:00:40,386
Ujmu se velení, vyřídím to jednou pro vždy.

13
00:00:40,712 --> 00:00:42,165
Konvertovat nebo smrt,

14
00:00:42,472 --> 00:00:44,436
nebylo to, co jste chtěl?

15
00:00:47,448 --> 00:00:50,503
Vyhlašte vítězství, ale nepřátelé vás už neuslyší.

16
00:00:50,896 --> 00:00:52,862
Usiluji o trůn Manuela Portugalského.

17
00:00:53,638 --> 00:00:56,653
Chcete, abychom intrikovali
proti legitimnímu králi?

18
00:00:56,981 --> 00:00:58,131
Tvoje budoucí manželka.

19
00:00:59,847 --> 00:01:03,581
Nejlepším řešením by byla okamžitá svatba.

20
00:01:04,001 --> 00:01:05,994
Víte, že potřebujeme dispens.

21
00:01:06,353 --> 00:01:09,830
A nač ten zájem Francie o portugalskou svatbu?

22
00:01:10,533 --> 00:01:13,965
Dny krále Manuela na trůnu jsou možná sečteny.

23
00:01:14,391 --> 00:01:17,383
Dej jim na vědomí, že tu svatbu
potřebují stejně jako ty.

24
00:01:17,787 --> 00:01:20,615
- Jakým způsobem?
- Královna má strach z jednoho jména.
........