1
00:00:00,773 --> 00:00:02,845
<i>V předchozích dílech
The Vampire Diaries:</i>

2
00:00:02,925 --> 00:00:05,597
- Kdo jste?
- Kdo jste vy?

3
00:00:10,283 --> 00:00:13,052
- Dokázala jsi to.
- Tady, zastav to.

4
00:00:13,630 --> 00:00:15,941
Panebože.
Moje máma.

5
00:00:16,042 --> 00:00:18,145
Došlo k tomu spojení
s mým bratrem Lukem

6
00:00:18,225 --> 00:00:20,478
a já vyhrál,
když jsem pohltil Lukovu magii,

7
00:00:20,558 --> 00:00:23,490
musel jsem vstřebat i nějaké jeho
vlastnosti, například soucit.

8
00:00:23,570 --> 00:00:26,319
Myslím, že oba víme,
že to s nenávistí nikdy nebyla pravda.

9
00:00:26,399 --> 00:00:29,004
Políbila jsem Stefana.
Chci si s ním o tom promluvit,

10
00:00:29,084 --> 00:00:34,004
- ale pokud to bylo zlé, tak asi nebude
upřímný. - Promluvíme si, až to skončí.

11
00:00:34,084 --> 00:00:39,548
Sešli jsme se tady, abychom vzdali
úctu šerifce Elizabeth Forbesové.

12
00:00:39,628 --> 00:00:42,145
Mluvíš o tom,
že vypneš svou lidskost.

13
00:00:42,225 --> 00:00:44,514
Chci, aby ta bolest zmizela.

14
00:00:44,594 --> 00:00:47,750
A kdyby Stefan tehdy řekl to,
co měl, změnilo by to tvůj názor?

15
00:00:47,830 --> 00:00:51,684
- Moje máma je mrtvá, Eleno.
- Nedovolím ti to.

16
00:00:55,780 --> 00:00:57,488
To nezáleží na tobě.

17
00:01:10,858 --> 00:01:11,858
Haló!

18
00:01:13,022 --> 00:01:14,072
Mám vypito.

19
00:01:14,565 --> 00:01:15,757
Dolij mi, prosím.

20
00:01:15,837 --> 00:01:18,814
- Myslím, že už jsi jich měla dost.
- Koukni se mi do obličeje.

21
00:01:18,894 --> 00:01:22,744
Takhle se snažím nestarat se
tolik o to, co si myslíš.

........