1
00:00:17,059 --> 00:00:25,435
<i>V tej chvíli bolo moje srdce</i>

2
00:00:37,630 --> 00:00:39,515
<i>plné úzkosti a bolesti.</i>

3
00:00:40,720 --> 00:00:45,335
<i>Vtedy som ešte netušil, že tento
začiatok je predznamenaním konca.</i>

4
00:00:48,603 --> 00:00:49,702
Prepáč mi.

5
00:00:51,575 --> 00:00:52,606
Nič sa nestalo.

6
00:01:12,310 --> 00:01:20,261
<i>A netušil som, že tento
príbeh lásky sa skončí tragédiou.</i>

7
00:01:20,726 --> 00:01:22,813
Idem pre kávu.

8
00:01:34,890 --> 00:01:35,624
Kanade?

9
00:01:37,910 --> 00:01:38,703
Kanade!

10
00:01:39,646 --> 00:01:41,140
Kanade!

11
00:02:40,493 --> 00:02:44,860
V takýchto prípadoch pacient
dostane kardiostimulátor.

12
00:02:46,394 --> 00:02:47,945
Má choré srdce.

13
00:02:49,945 --> 00:02:54,236
Jeho srdce môže napuchnúť,
roztrhne sa a on zomrie.

14
00:02:55,158 --> 00:02:57,143
Existuje jediná šanca.

15
00:02:58,050 --> 00:03:00,469
Transplantácia srdca.

16
00:03:03,910 --> 00:03:06,572
Synovi známeho kardiochirurga
to netreba vysvetľovať.

17
00:03:07,407 --> 00:03:10,747
Takáto operácia je v Japonsku problematická.

18
00:03:10,903 --> 00:03:14,507
V porovnaní s Európou je úspešnosť
tejto liečby oveľa menšia.

19
00:03:17,395 --> 00:03:23,678
Katsuragi, aký máš k tomu pacientovi vzťah?

20
00:03:34,023 --> 00:03:38,453
<i>Osud sa s nami zahráva.</i>

21
00:03:39,841 --> 00:03:46,115
<i>Na lásku existuje len jeden liek:
milovať ešte viac.
- Henry David Thoreau -</i>

22
00:03:59,969 --> 00:04:05,016
<i>ZAKÁZANÁ LÁSKA</i>

23
00:04:05,449 --> 00:04:09,420
<i>TLKOT OSUDU
2. časť</i>
........