1
00:00:19,919 --> 00:00:22,919
Z anglických titulků
přeložil Rob Roy


2
00:00:23,920 --> 00:00:26,963
Ze všeho nejdříve bych vás rád
přivítal na této hodině.

3
00:00:27,749 --> 00:00:31,927
Kdyby se Federico García Lorca
nenarodil a nenapsal ani jediný verš...

4
00:00:32,741 --> 00:00:35,125
...tak dva plus dva
by pořád bylo čtyři.

5
00:00:36,087 --> 00:00:42,041
Kdyby Napoleon před 200 lety podnikl invazi
do Španělska a mluvili bychom francouzsky...

6
00:00:42,677 --> 00:00:46,141
...dva plus dva by, samozřejmě,
bylo pořád čtyři.

7
00:00:47,413 --> 00:00:52,213
Chci, abyste pochopili, že
jediná absolutní pravda,

8
00:00:52,721 --> 00:00:58,516
jediná věc, která zůstane stejná je to,
že dva plus dva se rovná čtyři.

9
00:01:03,518 --> 00:01:05,665
Barbaro, pojď sem, prosím.

10
00:01:13,471 --> 00:01:15,574
- Co to máš?
- Nic.

11
00:01:15,627 --> 00:01:18,496
No tak, Barbaro, nic se neděje.
Co to tam schováváš?

12
00:01:18,580 --> 00:01:21,957
- Je to psaní.
- Co říkáš, Marcosi?

13
00:01:23,471 --> 00:01:25,345
Je to jenom psaní.

14
00:01:25,901 --> 00:01:27,886
Takže ty máš psaní.

15
00:01:28,914 --> 00:01:31,305
Marcosi, jdi za paní ředitelkou..

16
00:01:31,355 --> 00:01:35,271
...a vysvětli jí proč mi skáčeš do řeči,
když se bavím s tvými spolužáky.

17
00:01:38,418 --> 00:01:40,247
No tak, Barbaro.

18
00:01:40,358 --> 00:01:44,244
Ukaž mi to psaní a ukončíme
tuhle malichernost.

19
00:01:46,398 --> 00:01:52,409
Přečti to nahlas, aby se tví spolužáci
přiučili, co je tak důležité.

20
00:01:53,040 --> 00:01:55,928
- Chcete, abych ho přečetla?
- Ano, chci.

21
00:01:55,996 --> 00:01:59,156
- Jste si jistý?
- Jsem si jistý. Čti, prosím.
........