1
00:00:00,840 --> 00:00:05,156
Filmové štúdiá "SOJUZMULTFILM"
Moskva 1955

2
00:00:14,023 --> 00:00:14,445
PES

3
00:00:14,446 --> 00:00:14,946
PES A

4
00:00:14,947 --> 00:00:22,247
PES A KOCÚR

5
00:00:23,408 --> 00:00:28,335
Arménska rozprávka od O. TUMARJANA
Básne od S. MARŠAKA

6
00:00:29,604 --> 00:00:31,224
Scenár a réžia: L. ATAMANOV

7
00:00:31,225 --> 00:00:35,225
Produkcia: A. VINOKUROV, I. ŠVARCMAN
Kamera: M. DRUJAN

8
00:00:36,569 --> 00:00:41,773
Hudba: Karen CHAČATURJAN
zvuk: N. PRILUCKIJ

9
00:00:49,257 --> 00:00:52,540
Hlasy postáv: R. SIMONOV, V. GRIBKOV
V. KANDELAKI, Ju. CHRŽANOVSKIJ

10
00:00:55,041 --> 00:01:00,041
Ruské titulky: 2014, bornik@KG
Úprava: Nataleksa

11
00:01:00,042 --> 00:01:05,042
Preklad z ruštiny a časovanie
slovenských titulkov: M. M.

12
00:02:29,958 --> 00:02:34,445
Baraniu kožušinku raz pes vzal
a ku kožušníkovi sa s ňou hnal.

13
00:03:27,151 --> 00:03:31,806
Melón... melón vodnatý,

14
00:03:31,807 --> 00:03:35,614
vychutnaj si ho aj ty!

15
00:03:35,615 --> 00:03:39,246
Barana som ukradol... nože!

16
00:03:39,247 --> 00:03:41,925
Sám som ho aj stiahol z kože!

17
00:03:41,926 --> 00:03:45,216
Na kúsky rozrezal sám,

18
00:03:45,217 --> 00:03:51,016
šašliky vám z neho dám!

19
00:03:55,768 --> 00:03:59,446
Mladíci, či staríci,

20
00:03:59,447 --> 00:04:05,280
kúpte u mňa šašliky!

21
00:04:17,623 --> 00:04:21,694
Ja som sviňa, vínom sa živím,

22
00:04:21,695 --> 00:04:24,859
vypi džbánok, či dva,
a buď živý!

23
00:04:24,860 --> 00:04:28,590
Dobrá voda... ľadová,
........