1
00:00:06,471 --> 00:00:21,471
Přeložil Chic0ny

2
00:01:06,299 --> 00:01:08,367
<i>Pochválen buď bůh,</i>

3
00:01:08,369 --> 00:01:11,670
<i>a Otec našeho
Pána Ježíše Krista,</i>

4
00:01:11,672 --> 00:01:13,639
<i>Otec milosrdenství</i>

5
00:01:13,641 --> 00:01:16,575
<i>a Bůh veškeré útěchy,</i>

6
00:01:16,577 --> 00:01:20,312
<i>který nás povzbuzuje
v každém soužení,</i>

7
00:01:20,314 --> 00:01:23,449
<i>abychom i my mohli těšit ty,
kteří jsou v jakémkoliv soužení,</i>

8
00:01:23,451 --> 00:01:27,386
<i>tou útěchou, jaké se
nám samým dostává od Boha.</i>

9
00:01:27,388 --> 00:01:30,422
Dnes jsme se tu sešli,
abychom řekli sbohem...

10
00:01:46,806 --> 00:01:49,508
Sklapni, pedofile.

11
00:01:56,249 --> 00:01:58,884
Ze všech sil se snažila
tu být pro všechny.

12
00:01:58,886 --> 00:02:01,253
Jejího syna,
její rodinu.

13
00:02:01,255 --> 00:02:03,188
Její přátele.

14
00:02:03,190 --> 00:02:05,124
Někdy však zapomínala

15
00:02:05,126 --> 00:02:06,692
na vlastní...
Posranej teplej kundolízal!

16
00:02:06,694 --> 00:02:09,194
Pane...

17
00:02:09,196 --> 00:02:11,597
Barvíš si ochlupení
na zrzavo.

18
00:02:26,479 --> 00:02:27,713
Kurva, kurva!

19
00:02:36,489 --> 00:02:37,923
Zasraný...

20
00:02:37,925 --> 00:02:43,395
Zasranej hajzl,
teplouš!

21
00:03:11,524 --> 00:03:13,258
K-kunda.

22
00:03:38,952 --> 00:03:40,419
Máš sbaleno?

23
00:03:40,421 --> 00:03:42,421
........