1
00:00:00,048 --> 00:00:01,553
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:01,641 --> 00:00:02,850
To je v pořádku.

3
00:00:02,934 --> 00:00:04,978
Zpívej si v hlavě nějakou písničku,
dokud neodejdeme.

4
00:00:05,123 --> 00:00:06,082
S kým to mluvíš?

5
00:00:06,165 --> 00:00:08,042
Noták, je to jen malý kluk.

6
00:00:08,125 --> 00:00:09,751
Bojíš se tmy?

7
00:00:09,835 --> 00:00:11,921
Víš, co jsem dělával
když jsem měl strach?

8
00:00:12,004 --> 00:00:14,507
Zpíval jsem si v hlavě písničku.

9
00:00:14,590 --> 00:00:16,175
- Měl bys to zkusit.
- Jdi domů.

10
00:00:16,258 --> 00:00:17,884
Chceš abych odešla, abys sis mohla

11
00:00:17,968 --> 00:00:19,261
užívat s Benem a jeho přáteli, že?

12
00:00:19,345 --> 00:00:21,472
Přesně. Chci abys odešla.

13
00:00:21,555 --> 00:00:23,348
Co to máš na zádech?

14
00:00:26,477 --> 00:00:28,229
Co se to děje?

15
00:00:28,312 --> 00:00:30,481
Proč je celý dům zavřený a kde je mámá?

16
00:00:30,564 --> 00:00:32,608
- Máma je mrtvá.
- Proč si to nepamatuju?

17
00:00:32,692 --> 00:00:33,776
Protože jsi tu nebyl.

18
00:00:33,859 --> 00:00:35,319
A kde jsem sakra byl?


19
00:00:35,402 --> 00:00:37,404
S ní.

20
00:00:48,005 --> 00:00:50,005
PŘED SEDMI LETY

21
00:00:50,332 --> 00:00:52,752
Tony! Tony!

22
00:00:53,143 --> 00:00:55,979
Mami, děje se něco?

23
00:00:56,063 --> 00:00:58,190
Dostal se ven.

24
00:00:58,274 --> 00:01:00,621
Vždyť jsem to zamkl, mami.
........