1
00:00:00,570 --> 00:00:01,600
A teď je čas

2
00:00:01,640 --> 00:00:04,140
na Dobrodružství Captaina Americy,

3
00:00:04,170 --> 00:00:06,640
které vám přináší
motorový olej Roxxon.

4
00:00:06,670 --> 00:00:08,270
Dnešní napínavý příběh

5
00:00:08,310 --> 00:00:11,240
nás zavede do hlubin ardenských lesů,

6
00:00:11,280 --> 00:00:15,350
kde Hilterovi nacisté
přepadli 107. pěchotu

7
00:00:15,380 --> 00:00:16,620
a zajali Betty Carverovou,

8
00:00:16,650 --> 00:00:18,850
překrásnou
zdravotní sestru toho praporu.

9
00:00:20,920 --> 00:00:22,150
Vzali ji jako rukojmí.

10
00:00:22,190 --> 00:00:24,420
Odporní skopčáci,
budete v pěkném maléru,

11
00:00:24,460 --> 00:00:26,760
jakmile sem dorazí Captain America.

12
00:00:26,790 --> 00:00:28,690
Až s tebou skončím, Hitlere,

13
00:00:28,730 --> 00:00:31,930
tak uvidíš jen hvězdy. A pruhy!

14
00:00:33,900 --> 00:00:35,600
<i>Nein!</i>

15
00:00:35,640 --> 00:00:37,440
Poklekneš před <i>führerem</i>!

16
00:00:37,470 --> 00:00:38,500
Tady.

17
00:00:38,540 --> 00:00:40,370
Angie, nevadilo by ti to přepnout?

18
00:00:40,410 --> 00:00:41,440
Ani nápad.

19
00:00:41,480 --> 00:00:43,310
Arlene Frenchová
mě porazila v konkurzu.

20
00:00:45,980 --> 00:00:47,610
"Odporní Skopčáci,
budete v pěkném maléru,

21
00:00:47,650 --> 00:00:49,250
jakmile sem dorazí Captain America."

22
00:00:49,280 --> 00:00:50,250
Jsem lepší, ne?

23
00:00:50,280 --> 00:00:51,980
Vzrušujícně realistická.

24
00:00:55,490 --> 00:00:56,590
........