1
00:00:04,456 --> 00:00:08,989
<i>TOTO JE PRAVDIVÝ PŘÍBĚH.</i>

2
00:00:12,958 --> 00:00:16,463
<i>Následující události se staly
v Minnesotě roku 2006.</i>

3
00:00:20,580 --> 00:00:24,090
<i>Jména přeživších byla změněna
na jejich vlastní žádost.</i>

4
00:00:28,367 --> 00:00:31,129
<i>Z úcty k zemřelým je vše ostatní
popsáno přesně tak, jak se to stalo.</i>

5
00:01:27,176 --> 00:01:28,315
Fajn.

6
00:01:49,651 --> 00:01:53,909
A do prdele.
Do prdele! Do prdele! Do prdele!

7
00:01:58,059 --> 00:02:00,860
<i>Ne, počkejte.
Ře-řekněte mu...</i>

8
00:02:00,862 --> 00:02:02,795
<i>Ře-řekněte mu, že mu
to všechno splatím,</i>

9
00:02:02,797 --> 00:02:04,998
přísahám a...

10
00:02:19,246 --> 00:02:21,147
<i>Bože.</i>

11
00:02:43,371 --> 00:02:44,731
Prosím.

12
00:02:47,374 --> 00:02:51,544
Pro lásku ... mám děti.

13
00:02:51,546 --> 00:02:53,155
Nehýbej se.

14
00:02:53,848 --> 00:02:55,882
Prosím, prosím.

15
00:02:55,884 --> 00:02:56,992
Prosím.

16
00:02:58,687 --> 00:03:01,921
<i>Oni ... ona toho nenechá, víte?</i>

17
00:04:36,817 --> 00:04:41,204
<i>Mrazivá výzva. První cena jsou
tři prosluněné dny v Bismarcku.</i>

18
00:04:41,205 --> 00:04:44,356
<i>Takže se přihlaste co najdříve do
Lickety-Split...</i>

19
00:04:54,556 --> 00:05:02,556
Překlad a časování - Anniie126

20
00:05:07,401 --> 00:05:08,881
<i>Ráda vás poznávám.</i>

21
00:05:08,883 --> 00:05:10,383
<i>Takže tady pracoval?</i>

22
00:05:10,385 --> 00:05:12,518
<i>Ano, v účtárně.</i>

23
00:05:12,520 --> 00:05:14,387
<i>Ťuká si do klávesnice a najednou
se objeví ten chlap</i>
........