1
00:00:01,126 --> 00:00:04,038
Dostal som odpoveď od Dr.Bachmana.
Som spôsobilý pre jednotku.

2
00:00:04,063 --> 00:00:06,450
Táto práca nám vzala otca.
Sám si mal problémy so svojím zdravím,

3
00:00:06,475 --> 00:00:08,233
a predsa sa k tomu chceš vrátiť.

4
00:00:08,258 --> 00:00:11,561
Môžeme si dať pauzu?
Možno, že potom môžeme začať odznova.

5
00:00:11,586 --> 00:00:12,889
Áno, to by som rád.

6
00:00:12,914 --> 00:00:14,646
- Ako je v New Yorku?
- Dobre.

7
00:00:14,671 --> 00:00:16,426
Len, potrebujem trocha oddychu.

8
00:00:16,451 --> 00:00:18,513
- Aký je skutočný dôvod?
- Prečo, nemôžem si zobrať dovolenku?

9
00:00:18,538 --> 00:00:20,383
Vrátiť sa a potľkať sa,
so svojím malým bratom?

10
00:00:20,408 --> 00:00:22,053
Som rád, že sme si znova
k sebe našli cestu.

11
00:00:22,078 --> 00:00:24,124
Problémom je, že keď sa
na teba pozriem,

12
00:00:24,149 --> 00:00:26,814
vidím, toho chlapa,
ktorý ma odstavil na vedľajšiu koľaj.

13
00:00:26,839 --> 00:00:28,503
Nuž, toho chlapa to mrzí.

14
00:00:59,622 --> 00:01:00,629
Ponáhľajte sa!

15
00:01:01,700 --> 00:01:02,745
- Únik plynu?
- Hej.

16
00:01:02,777 --> 00:01:05,260
Používame bezvodný čpavok
na ochladzovanie.

17
00:01:05,285 --> 00:01:07,323
Prasklo potrubie.
Nedá sa tam dýchať.

18
00:01:07,768 --> 00:01:09,197
Všetci zamestnanci sú spočítaní,

19
00:01:09,222 --> 00:01:11,441
ale Scooter a Brad
zostali uväznení na streche.

20
00:01:11,466 --> 00:01:13,873
Základňa, potrebujeme tu
chemickú jednotku.

21
00:01:13,898 --> 00:01:15,815
Casey, prilož rebrík ku streche.

22
00:01:15,840 --> 00:01:16,942
........