1
00:00:09,218 --> 00:00:10,552
Skvělé zprávy, paní Warner,

2
00:00:10,677 --> 00:00:11,845
našly jsme Vašeho bratra Chrise.

3
00:00:11,887 --> 00:00:13,847
Díky Bohu, je v pořádku?

4
00:00:13,889 --> 00:00:15,390
Naprosto v pořádku.

5
00:00:15,432 --> 00:00:18,143
Ačkoli je nyní Vaší sestrou Christinou.

6
00:00:19,228 --> 00:00:21,271
Je...opravu nádherná.

7
00:00:21,313 --> 00:00:23,982
Já vím, ty lícní kosti, že?

8
00:00:24,024 --> 00:00:25,400
Proč mi to...

9
00:00:25,442 --> 00:00:27,110
neřekla?

10
00:00:27,152 --> 00:00:30,155
Nevím, můžete se jí zeptat.

11
00:00:30,197 --> 00:00:32,407
Neiman Marcus, 12:00. To řekla.

12
00:00:32,407 --> 00:00:34,326
Neimans?

13
00:00:34,368 --> 00:00:36,995
Výroční výprodej bot.

14
00:00:38,121 --> 00:00:40,332
Pokud první koupí ty Louboutinky ve 12,

15
00:00:40,374 --> 00:00:42,125
zabiju ji.

16
00:00:42,167 --> 00:00:44,419
Víte, i když ji zabijete,

17
00:00:44,419 --> 00:00:46,171
musíte zaplatit.

18
00:00:46,213 --> 00:00:48,257
Díky Bohu, že jsi tady!

19
00:00:55,097 --> 00:00:56,431
Nech mě hádat, šel jsi
pro lístky na Gagu

20
00:00:56,431 --> 00:01:00,185
- a už byly vyprodaný.
- Ne, mám třetí řadu.

21
00:01:03,480 --> 00:01:05,440
Tak proč se chováš jako
by byl konec světa?

22
00:01:07,025 --> 00:01:08,151
Neslyšelas?

23
00:01:08,193 --> 00:01:10,320
Na tohle si musíš sednout.

24
00:01:11,363 --> 00:01:13,282
Dobře, sedím. Co je?

25
........