1
00:01:51,344 --> 00:01:54,802
Jedeš moc pomalu, brácho. Přidej.

2
00:01:54,981 --> 00:01:58,747
Nechci zničit tátovi auto.

3
00:02:05,525 --> 00:02:06,649
Táhni k čertu.

4
00:02:20,673 --> 00:02:22,106
Jedeš pomalu. Pomůžu ti.

5
00:02:22,275 --> 00:02:22,707
Paráda!

6
00:02:22,876 --> 00:02:23,968
Rychleji!

7
00:02:24,944 --> 00:02:29,745
Dokolečka dokola.

8
00:02:33,520 --> 00:02:34,509
Rychleji.

9
00:02:54,574 --> 00:02:56,371
Bratře Tine.

10
00:02:56,910 --> 00:02:58,741
Bratře Tine.

11
00:03:03,149 --> 00:03:04,639
A co Duch?

12
00:03:18,097 --> 00:03:19,758
Řekni to bratru Tinovi sám.

13
00:03:32,779 --> 00:03:35,009
Někoho jsme přejeli. Co budeme dělat?

14
00:03:35,381 --> 00:03:36,609
Nastup. Budu řídit!

15
00:03:43,122 --> 00:03:45,090
Proč jsi na mě nepočkal?

16
00:03:45,258 --> 00:03:47,624
Nemohl jsem, musel jsem odejít.

17
00:03:47,794 --> 00:03:49,659
Prodej drog je proti našim pravidlům.

18
00:03:49,829 --> 00:03:52,957
Jako jeho starší bratr
jsi na něj měl dohlížet.

19
00:03:53,132 --> 00:03:54,228
Udělám to sám.

20
00:04:06,112 --> 00:04:09,639
Jsi nějak troufalý.

21
00:04:11,184 --> 00:04:13,675
To je pro dnešek vše.

22
00:04:14,053 --> 00:04:17,454
Jestli to udělá ještě někdo,

23
00:04:19,158 --> 00:04:20,989
nebudu tak mírný.

24
00:04:30,270 --> 00:04:33,262
Co budeme dělat? Někoho jsme zabili.

25
00:04:37,076 --> 00:04:40,512
Haló, policie? Na ulici Poon Lung
........