1
00:00:00,015 --> 00:00:02,747
- <i>V minulých častiach Dig...</i>
- Myslím že sme našli vraha.

2
00:00:02,819 --> 00:00:04,972
To nie je ten chlap.
Ideme po nesprávnej stope.

3
00:00:04,974 --> 00:00:06,487
Počul si niekedy
o Priorstve Sionu?

4
00:00:06,489 --> 00:00:07,855
Je to tajné spoločenstvo.

5
00:00:07,890 --> 00:00:09,723
Ten symbol bol v
Emminom denníku.

6
00:00:09,759 --> 00:00:13,060
Tiež sa objavil v prípade
zmiznutého muža v Jeruzaleme.

7
00:00:13,096 --> 00:00:16,163
Americký chlapec. Dvadsaťjeden ročný.
Gregory Donaldson.

8
00:00:16,215 --> 00:00:19,400
Symbol má vyrezaný na hrudi.

9
00:00:19,435 --> 00:00:22,052
Neviem čo je to
alebo čo to otvára.

10
00:00:22,088 --> 00:00:24,388
Ale viem, že Greg by nechcel,
aby sa im to dostalo do rúk.

11
00:00:24,424 --> 00:00:26,440
- Čo je to?
- Tvoj prípad.

12
00:00:26,475 --> 00:00:27,558
Tvojho podozrivého vraha

13
00:00:27,593 --> 00:00:29,176
nájdu v cele mŕtveho.

14
00:00:30,763 --> 00:00:32,420
Ten človek nie je od nás.

15
00:00:32,422 --> 00:00:34,629
Je veľmi nebezpečný.

16
00:00:34,764 --> 00:00:35,684
Je to Esejec.

17
00:00:35,685 --> 00:00:37,485
Prečo ste ma vzali z toho objektu?

18
00:00:37,520 --> 00:00:38,519
Aby sme ťa ochránili.

19
00:00:38,521 --> 00:00:39,653
Chcem Josha späť.

20
00:00:39,689 --> 00:00:41,238
Všetko oznámim.

21
00:00:41,274 --> 00:00:42,990
Zabijeme Charlieho.

22
00:00:43,025 --> 00:00:45,109
Toto je väčšie ako ja a ty.

23
00:00:45,144 --> 00:00:46,861
To je po arabsky?
........