1
00:00:01,800 --> 00:00:05,670
Kdysi jsem ji miloval. Mohl jsem
kvůli ní přijít o všechno.

2
00:00:05,720 --> 00:00:07,630
Běž domů a zůstaň tam.

3
00:00:07,680 --> 00:00:09,550
Ať půjdeš kamkoliv, vyhýbej se Misii.

4
00:00:09,600 --> 00:00:11,350
Prostě na něj nemůžu přestat myslet.

5
00:00:11,400 --> 00:00:12,750
Muž, kterého sis vzala, je naživu

6
00:00:12,800 --> 00:00:14,710
a tys od něj jednoduše odešla.

7
00:00:14,760 --> 00:00:16,590
Pokud by se to dostalo ven...

8
00:00:16,640 --> 00:00:17,630
Co chceš?

9
00:00:17,680 --> 00:00:19,630
Nějací kongresoví radikálové
se pořád míchají do našich věcí.

10
00:00:19,680 --> 00:00:21,870
Nejlepší nejspíš bude, když
věci zůstanou pod kontrolou.

11
00:00:21,920 --> 00:00:25,470
Ukradl jsi důkaz. Spojující teroristu s Kongresem.

12
00:00:25,520 --> 00:00:28,710
Od doby, co jsem ti řekl o finanční
situaci naší rodiny,

13
00:00:28,760 --> 00:00:32,550
máš na mě velmi málo času, Cynthie.

14
00:00:32,600 --> 00:00:33,750
Odpusť mi.

15
00:00:33,800 --> 00:00:35,950
Nejsem to já, komu bys to měl říkat.

16
00:00:36,000 --> 00:00:40,000
Omlouvám se.

17
00:00:40,080 --> 00:00:44,080
Aafrine!

18
00:01:22,157 --> 00:01:27,154
INDIAN SUMMERS S01E09
Přeložila: terinka.kavkova

18
00:01:34,200 --> 00:01:36,510
Co to děláš?

19
00:01:36,560 --> 00:01:40,430
Já... navrhuji nový tanec.

20
00:01:40,480 --> 00:01:41,470
Jo?

21
00:01:41,520 --> 00:01:42,910
Jistě.

22
00:01:42,960 --> 00:01:45,990
Říkám mu "Nechoď".

23
00:01:46,040 --> 00:01:48,510
To je můj brilantní plán.
........