1
00:00:00,010 --> 00:00:02,901
<i>Minule jste viděli:</i>

2
00:00:02,902 --> 00:00:05,446
- Šli jste se koupat?
- Byl to vtip.

3
00:00:05,447 --> 00:00:09,609
- Tohle jsi zkazil.
- Neměli jsme se brát.

4
00:00:09,610 --> 00:00:12,351
- Rozvod?
- Bude to lepší pro oba.

5
00:00:13,129 --> 00:00:16,218
Phil a já jsme vás
sem svolali,

6
00:00:16,219 --> 00:00:20,939
abychom vám řekli,
že jsme se rozvedli.

7
00:00:20,940 --> 00:00:22,157
Rozvod.

8
00:00:22,158 --> 00:00:25,160
Chceme jeden pro druhého
jen to nejlepší.

9
00:00:25,161 --> 00:00:29,230
Takže si teď vůbec nepolezeme na oči.
Jen žertuju.

10
00:00:29,231 --> 00:00:31,232
Carol u mě má
vždy dveře otevřené.

11
00:00:31,233 --> 00:00:35,136
Phil u mě taky, protože
mi je ještě nespravil.

12
00:00:36,805 --> 00:00:39,173
Takhle se budeme
hašteřit pořád.

13
00:00:39,174 --> 00:00:40,975
Tak na Carol.

14
00:00:42,611 --> 00:00:47,113
Snad najdeš štěstí,
který jsem ti já nemohl dát.

15
00:00:47,114 --> 00:00:48,448
A na Phila.

16
00:00:48,449 --> 00:00:51,852
Děkuju ti za ty tři
týdny manželství.

17
00:00:51,853 --> 00:00:53,319
Tři týdny?

18
00:00:53,320 --> 00:00:55,556
Hlavně ten první den
a půl byl skvělej.

19
00:00:55,557 --> 00:00:58,025
Na zdraví.

20
00:00:58,026 --> 00:01:02,162
Dost bylo tlachání.
Kdo chce tancovat?

21
00:01:02,163 --> 00:01:03,895
Rozjeď to, Gail.

22
00:01:35,127 --> 00:01:39,630
........