1
00:00:00,000 --> 00:00:02,049
V předchozích dílech...

2
00:00:05,739 --> 00:00:07,640
<i>Tony je tvůj bratr?</i>

3
00:00:07,741 --> 00:00:09,408
<i>Tonyho bratr je mrtvý.</i>

4
00:00:09,509 --> 00:00:11,477
<i>Řekl, že jsi zemřel,
protože jsi byl nemocný.</i>

5
00:00:11,601 --> 00:00:14,120
<i>Lhal. Byl jsem zlý člověk.</i>

6
00:00:16,215 --> 00:00:17,881
<i>Nepůsobíš jako zlý člověk.</i>

7
00:00:23,156 --> 00:00:27,208
<i>Claire, co děláš až tady?</i>

8
00:00:27,327 --> 00:00:31,212
<i>Zdravím, já jsem Alice,
Lenina sestřenka.</i>

9
00:00:31,331 --> 00:00:35,383
<i>Taková podoba,
vypadáte skoro stejně.</i>

10
00:00:35,502 --> 00:00:38,553
<i>- Můžu ti nějak pomoct?
- Mám pro tebe zprávu od Simona.</i>

11
00:00:38,672 --> 00:00:42,590
<i>Máš se s ním a Chloe setkat na
vlakovém nádraží dnes v 6 hodin.</i>

12
00:00:42,676 --> 00:00:45,677
<i>- Kolik jsi toho viděl?
- Vše.</i>

13
00:00:45,762 --> 00:00:47,428
<i>Dávno jsem tě přestal sledovat,</i>

14
00:00:47,514 --> 00:00:50,348
<i>ale měl jsem obavy,
když jsi se začala podivně chovat.</i>

15
00:00:50,483 --> 00:00:54,102
<i>- Bál jsem se, že si zase ublížíš.
- Pro tebe jsem jen zvíře v kleci.</i>

16
00:00:54,187 --> 00:00:56,237
<i>Snažil jsem se tě chránit.</i>

17
00:00:56,356 --> 00:00:59,907
<i>Teď na mě nesahej.
Nesahej na mě!</i>

18
00:01:03,008 --> 00:01:05,808
<i>Před rokem</i>

19
00:01:42,108 --> 00:01:45,159
Mami, nemůžu najít
fialovou čelenku.

20
00:01:52,451 --> 00:01:54,335
Půjdeme ji najít.

21
00:01:57,695 --> 00:01:59,895
Tady je.

22
00:01:59,980 --> 00:02:02,781
Božínku, ty tak rosteš.

23
00:02:02,900 --> 00:02:05,067
........