1
00:00:00,673 --> 00:00:02,374
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,490 --> 00:00:04,837
K tomu trezoru
mě nasměroval Alan Fitch.

3
00:00:04,931 --> 00:00:07,126
- Co chce, abych zjistil?
- Už se to děje.

4
00:00:07,246 --> 00:00:09,097
Co je to? Co se už děje?

5
00:00:09,217 --> 00:00:12,039
Arame, potřebuju tvoji
pomoc se zjištěním čísla,

6
00:00:12,159 --> 00:00:14,331
ze kterého se volalo
do veřejné budky.

7
00:00:14,433 --> 00:00:17,134
Neumím dost zdůraznit,
jak je to naléhavé.

8
00:00:17,223 --> 00:00:19,892
Myslím, že nemáš
možnost opravdu porovnat

9
00:00:20,005 --> 00:00:24,123
hloubku a rozsah svojí zranitelnosti.

10
00:00:24,222 --> 00:00:27,970
Ale tohle pochopí jen ten,
kdo vlastní Fulcrum.

11
00:00:28,090 --> 00:00:30,211
Myslím, že ho nemáš.
Že jsi ho nikdy neměl.

12
00:00:30,300 --> 00:00:31,843
Jestli máš Fulcrum...

13
00:00:31,963 --> 00:00:34,181
pokud můžeš dokázat,
že ho máš, udělej to teď.

14
00:00:34,301 --> 00:00:35,602
Závisí na tom tvůj život.

15
00:00:35,690 --> 00:00:37,224
Mám Fulcrum.

16
00:00:37,531 --> 00:00:40,371
Řekni mi, co tam je,
a já ti řeknu, kde ho najdeš.

17
00:00:40,452 --> 00:00:41,338
Ano.

18
00:00:41,436 --> 00:00:44,630
Jsem tím, kdo najal Toma Keena,
aby ti vstoupil do života.

19
00:00:44,729 --> 00:00:46,999
Tady. Tohle jsi chtěl.

20
00:00:47,088 --> 00:00:49,575
Lizzy. Lizzy!

21
00:00:51,245 --> 00:00:52,460
Raymond!

22
00:00:52,546 --> 00:00:54,001
Dembe!

23
........