1
00:00:00,000 --> 00:00:01,470
<i>V předchozích dílech:</i>

2
00:00:01,550 --> 00:00:04,445
Chtěla jsem jiný život,
věci, které jsi mi nemohl dát.

3
00:00:04,525 --> 00:00:06,319
Pak není důvod, abych tu byl.

4
00:00:06,399 --> 00:00:09,464
Mám pocit, že jsem se začal
dozvídat o škále vašich schopností.

5
00:00:09,544 --> 00:00:12,141
- Generále Renaude.
- Vy jste generál?

6
00:00:12,221 --> 00:00:15,059
Catherine, záleží mi na vás.

7
00:00:16,278 --> 00:00:20,395
2 000 našich vojáků ve Skotsku
znamená méně vojáků čelících Anglii,

8
00:00:20,475 --> 00:00:23,667
méně na hranicích s Navarrou,
v italských a německých oblastech.

9
00:00:23,747 --> 00:00:25,652
A to jsou jen zahraniční hrozby.

10
00:00:25,732 --> 00:00:28,695
Jak mohu zradit manželova přání,
ohrozit jeho zemi?

11
00:00:28,775 --> 00:00:31,928
Nařídil jsem 2 000 mužům,
ať jedou do Skotska.

12
00:00:32,008 --> 00:00:34,966
Francie dočasnou
nepřítomnost vojsk vydrží.

13
00:00:35,151 --> 00:00:37,937
- Teď nemohu odjet, Louisi.
- Jak to teď vidíš?

14
00:00:38,017 --> 00:00:41,867
- Poměr pod střechou manžela a nic víc?
- Víc ti nabídnout nemůžu.

15
00:01:37,063 --> 00:01:38,598
Louisi, jsi zpět.

16
00:01:38,961 --> 00:01:41,893
Začínala jsem se bát,
že jsi to s námi vzdal.

17
00:01:42,905 --> 00:01:45,105
Jel jsem do svého regionu.

18
00:01:45,320 --> 00:01:47,767
Potřeboval jsem čas
a vzdálenost, abych přemýšlel.

19
00:01:47,847 --> 00:01:52,513
Vím, že jsem ti slíbila mnohem víc,
že pojedeme do Skotska, ale nemůžu.

20
00:01:52,593 --> 00:01:56,873
Ne, když Francis poslal vojska
na obranu mé země a mého trůnu.

21
00:01:56,953 --> 00:02:01,037
Musela jsi chránit svou korunu, Mary.
Udělala jsi správnou věc.

22
........