1
00:00:00,419 --> 00:00:01,830
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:01,831 --> 00:00:05,059
Vezmeme Hope a smečku
a dnes večer z města odejdeme.

3
00:00:05,060 --> 00:00:07,215
Tohle tělo je pořád
spojené s Davinou a těmi dětmi.

4
00:00:07,216 --> 00:00:10,098
Pokud ho opustím a ono zemře,
Davina a ostatní zemřou s ním.

5
00:00:10,099 --> 00:00:13,567
- To dítě je po právu mé.
- Nikam ji neodneseš.

6
00:00:13,568 --> 00:00:17,189
Zítřejší setmění
přijde velmi brzy.

7
00:00:17,190 --> 00:00:21,067
V mém plánu rozdělit a dobýt
jsi dokonalé dřívko na podpal.

8
00:00:23,559 --> 00:00:25,832
- Klausi!
- Co se stalo?

9
00:00:25,855 --> 00:00:30,199
Klaus přinutil Aidena, aby nás špehoval.
Místo toho mi vše řekl, tak ho zabil!

10
00:00:30,318 --> 00:00:32,218
A co kdybych ho zabil?

11
00:00:49,036 --> 00:00:53,539
<i>Sami sebe vymezujeme
podle své rodiny.</i>

12
00:00:54,808 --> 00:00:58,980
<i>Od narození se dělíme o její příjmení,</i>

13
00:00:59,715 --> 00:01:05,164
<i>svěřujeme jí na ochranu to,
čeho si vážíme nejvíce.</i>

14
00:01:10,390 --> 00:01:13,497
<i>Ceníme si jí více než ostatních...</i>

15
00:01:13,639 --> 00:01:15,428
<i>Zavolej mi,
až dorazíš domů.</i>

16
00:01:16,078 --> 00:01:21,326
<i>A přesto jsme nevyhnutelně
nuceni se od sebe odloučit.</i>

17
00:01:22,236 --> 00:01:24,622
<i>Sliby jsou dané,</i>

18
00:01:25,673 --> 00:01:27,943
<i>pak ponechány nedodržené.</i>

19
00:01:29,176 --> 00:01:33,516
<i>Obzvlášť děti se obrací zády
k těm, kteří je vychovali,</i>

20
00:01:33,805 --> 00:01:36,669
<i>a hledají si svůj vlastní život.</i>

21
00:01:38,017 --> 00:01:42,554
<i>Rodinné pouto není
poutem vytvořeným volbou.</i>

22
00:01:45,410 --> 00:01:51,410
........