1
00:00:13,263 --> 00:00:15,805
TROUGHTONSKÝ HŘBITOV
ZÁKAZ VSTUPU

2
00:00:22,789 --> 00:00:25,330
Pozemek číslo 332.
Tady to je.

3
00:00:35,375 --> 00:00:37,699
Hele, co se tady děje?

4
00:00:37,734 --> 00:00:39,415
Odhoďte tu lopatu.

5
00:00:40,473 --> 00:00:42,777
Ruce tak, abych na ně viděl.

6
00:00:43,109 --> 00:00:45,077
Co tady děláte?

7
00:01:01,979 --> 00:01:04,373
<i>Pane Liao, rád vás vidím.</i>

8
00:01:06,261 --> 00:01:08,418
<i>Tak co tady dnes máme?</i>

9
00:01:17,713 --> 00:01:18,783
<i>Marjorie Linová.</i>

10
00:01:18,806 --> 00:01:19,889
<i>24 let.</i>

11
00:01:20,009 --> 00:01:21,307
<i>Svobodná.</i>

12
00:01:21,330 --> 00:01:23,330
<i>Dodělávala si doktorát.</i>

13
00:01:25,910 --> 00:01:27,472
<i>Příčina smrti?</i>

14
00:01:31,135 --> 00:01:32,662
<i>Srdeční infarkt.</i>

15
00:01:33,190 --> 00:01:34,507
<i>V anamnéze nic,</i>

16
00:01:34,627 --> 00:01:35,803
<i>žádné pohlavní nemoci.</i>

17
00:01:35,826 --> 00:01:37,305
<i>Jak jste žádal.</i>

18
00:01:38,738 --> 00:01:39,771
<i>Kolik?</i>

19
00:01:39,795 --> 00:01:41,121
<i>37 tisíc.</i>

20
00:01:44,738 --> 00:01:45,917
<i>Beru.</i>

21
00:02:04,596 --> 00:02:07,356
Budeš tak nádherná.

22
00:02:14,155 --> 00:02:17,328
The Blacklist 2x20
Quon Zhang (No. 87)

23
00:02:17,448 --> 00:02:20,360
překlad: jeriska03 a lukascoolarik
korekce: jeriska03

24
00:02:20,480 --> 00:02:22,305
www.neXtWeek.cz

........