1
00:00:00,417 --> 00:00:02,085
V předchozích dílech...

2
00:00:02,085 --> 00:00:04,421
<i>Victorovo pravé jméno je Henry Garrity.</i>

3
00:00:04,463 --> 00:00:06,590
<i>On a jeho matka byli
zavražděni téměř před 30ti lety.</i>

4
00:00:06,632 --> 00:00:07,716
<i>Proč to děláš?</i>

5
00:00:07,758 --> 00:00:09,384
<i>Protože mě ten kluk děsí.</i>

6
00:00:10,052 --> 00:00:11,595
<i>Kdo ví čeho je schopen.</i>

7
00:00:13,388 --> 00:00:16,058
<i>Možná toto město mělo být
splaveno z povrchu zemského.</i>

8
00:00:16,099 --> 00:00:17,768
<i>Přestavba té přehrady byla chyba.</i>

9
00:00:17,809 --> 00:00:20,812
<i>Kdy ji někdo chtěl zničit,</i>

10
00:00:21,480 --> 00:00:23,398
<i>určitě by to šlo.</i>

11
00:00:23,440 --> 00:00:26,985
<i>Někdo by mohl vlézt
do bočního tunelu</i>

12
00:00:27,027 --> 00:00:28,570
<i>s velkou bombou.</i>

13
00:00:29,279 --> 00:00:30,447
<i>Mám dceru.</i>

14
00:00:30,614 --> 00:00:31,907
<i>Ano, máš.</i>

15
00:00:32,699 --> 00:00:34,660
<i>- Už s tebou nebude mluvit.
- Chci, abys odešel.</i>

16
00:00:34,701 --> 00:00:36,078
<i>- Vždycky jsem tě miloval.
- Nehýbej se.</i>

17
00:00:40,832 --> 00:00:43,377
<i>- Přišel ten anděl?
- Anděl se musel vrátit do nebe.</i>

18
00:00:43,544 --> 00:00:44,962
<i>Kdy se vrátí?</i>

19
00:00:51,134 --> 00:00:53,554
<i>Před 29 lety</i>

20
00:00:53,929 --> 00:00:55,138
Příšerné.

21
00:00:55,347 --> 00:00:56,765
Prostě příšerné.

22
00:00:57,808 --> 00:01:00,686
Nevím, proč to pořád chceš číst.

23
00:01:01,103 --> 00:01:03,021
Jen tě to rozzlobí.

24
00:01:03,480 --> 00:01:06,400
........