1
00:00:00,000 --> 00:00:01,216
<i>V predchádzajúcich častiach...</i>

2
00:00:01,218 --> 00:00:02,984
Aby sa proroctvo naplnilo,

3
00:00:02,986 --> 00:00:05,415
- potrebujú ...
- Červenú jalovicu, najvyššieho kňaza.

4
00:00:05,465 --> 00:00:06,951
Náprsník ornátu
najvyššieho kňaza.

5
00:00:08,301 --> 00:00:09,834
Je to nevystopovateľné.

6
00:00:09,836 --> 00:00:11,112
Dobré ráno,
Červenáčik.

7
00:00:11,147 --> 00:00:12,311
Oni ho zabijú

8
00:00:12,346 --> 00:00:13,394
a s ním aj zvyšok sveta.

9
00:00:13,429 --> 00:00:14,714
Jediná osoba môže
zabiť červenú jalovicu.

10
00:00:14,749 --> 00:00:15,397
Najvyšší kňaz?

11
00:00:16,175 --> 00:00:17,341
Chystá sa niečo hrozné.

12
00:00:17,343 --> 00:00:18,926
Stretneme sa ihneď
na mieste vykopávok.

13
00:00:18,978 --> 00:00:20,177
Peter, Liat ide v tom tiež.

14
00:00:20,230 --> 00:00:22,013
Nikdy som jej nepovedala,
že tou zásielkou je chlapec.

15
00:00:23,349 --> 00:00:24,515
Do čerta, Peter.
Kde si?

16
00:00:24,567 --> 00:00:26,183
Tomuto neuveríš.

17
00:00:42,702 --> 00:00:45,036
Tamto.

18
00:00:47,040 --> 00:00:49,707
Čo bolo také dôležité,
že to nešlo po telefóne?

19
00:00:49,759 --> 00:00:51,425
Asi by ste to mali vidieť
na vlastné oči.

20
00:00:59,185 --> 00:01:02,136
Nachádzame sa priamo
pod základným kameňom.

21
00:01:02,188 --> 00:01:04,188
Takže Skalný dóm je
priamo hore.

22
00:01:04,223 --> 00:01:08,809
Zatiaľ, kým to
Priorstvo Sionu celé nezničí.

........